Fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása 2012

Megjelent az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet és a kapcsolódó 87/2012. (VII.5.) számú MVH közlemény a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről.

A támogatás igénybevételére jogosult az az ügyfél, aki
– a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;
– gazdaság vezetőjeként, első alkalommal új gazdaság létrehozásával, vagy meglévő gazdaság átvételével kezd gazdálkodni;
– a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a megfelelő képzettséggel, szakképesítéssel
– gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező SFH betétlapot és pénzügyi tervet nyújt be.
– nem esik, a rendeletben részletezett, valamely kizáró ok hatálya alá.

A támogatás mértéke, amennyiben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete:
– legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,
– legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,
– legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak:
2012. július 16. – 2012. augusztus 16.

Felhívjuk az igénylők figyelmét, hogy hiánypótlásnak nincs helye, ezért fokozottan figyeljenek a nyomtatványok kitöltésére, benyújtására, valamint ellenőrizzék a szükséges mellékletek csatolását.

A támogatás igénybevételének részletes feltételei elolvashatóak a Magyar Közlöny 75. számában. A kapcsolódó MVH közlemény teljes szövege és a kérelemcsomag megtalálható a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján.