Agrárkamarai tagdíjfizetés és pótbevallási határidők módosítása

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) július 31-ről augusztus 15-re módosította a tagdíjfizetés, és augusztus 5-re a pótbevallás határidejét. Ennek következtében a 2016. évi kamarai tagdíj befizetési időszak augusztus 15-ig, hétfőig tart. Pótbevallásra augusztus 5-ig, péntekig van lehetőség azok számára, akik kötelezettek rá, de a július közepi határidőig nem tettek bevallást.
A tagdíjbevallás elektronikusan, a www.nak.hu kamarai portál e-Irodáján keresztül, illetve a falugazdászoknál tehető meg.

Kérjük a Tisztelt Méhésztársakat, hogy a plusz költségek elkerülése végett, ügyeljenek a határidők betartására!

Fontos! A tagdíjbevallás elmulasztása esetén pótbevallás készítésére 10 százalék késedelmi pótlék megfizetése mellett nyílik lehetőség augusztus 5-ig. Ha az arra kötelezett sem a bevallási, sem a pótbevallási határidőig nem készített illetve készít bevallást, akkor – meghatározott feltételek mentén – a rendelkezésre álló adatok alapján a kamara sorolja tagdíjfizetési osztályba. Ekkor a kamara által megállapított tagdíjat 20 százalék pótlék is terheli. A meg nem fizetett kamarai tagdíj köztartozásnak minősül. Amennyiben tagdíjbehajtásra kerül sor, az érintett tagnak a behajtandó tagdíj 10 százalékának megfelelő pótlékot is kell fizetnie. A pótlék szintén tagdíj tartozásként kezelendő.

Jelen bejegyzés a NAK aktuális tájékoztatása alapján készült. További információkért kérjük, forduljanak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához.