Bejelentési határidő: 2016. szeptember 30.!

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a Magyar Méhészeti Nemzeti Program 2016/2017-os végrehajtási évében a támogatási jogosultság megállapítása a 2016. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozólag bejelentett méhcsaládszám figyelembevételével történik.

A bejelentésre kizárólag új tenyészet létesítése vagy a meglévő állomány változása esetén (legkésőbb a változást követő 14 napon belül) van szükség, melynek részleteit a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szabályozza.

Az erre a célra rendszeresítet nyomtatványokat, melyek az OMME honlapról is letölthetőek (http://www.omme.hu/?page_id=543) az illetékes megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósághoz kell benyújtani. Változás esetén már nem szükséges az ENAR-koordinátor, illetve a hatósági állatorvos aláírása a módosításhoz!

A 2016.szeptember 30-át követő tartási kezdettel a Tenyészet Információs Rendszer (továbbiakban: TIR) nyilvántartásba bejelentett és nyilvántartásba vett tenyészetek és tartási helyek után támogatás nem igényelhető! A TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a méhész a felelős, annak minden jogkövetkezményével együtt.

Kérjük, hogy erre minden méhésztárs fordítson fokozott figyelmet, a későbbi problémák elkerülése érdekében.