Rendelet a GMO-mentességre utaló jelölésről

Felhívjuk a Tisztelt Méhésztársak figyelmét, hogy 2016. szeptember 20-án életbe lépett a 61/2016. (IX. 15.) FM rendelet a GMO-mentességre utaló jelölésről.

A rendelet 1. paragrafusa kimondja, hogy e rendeletet kell alkalmazni a GMO-mentes termelésből származó, a végső fogyasztóknak szánt, előrecsomagolt és nem előrecsomagolt méz és egyéb, étkezési célra szánt méhészeti termékek (a továbbiakban együtt: méhészeti termékek), valamint az ilyen összetevőket tartalmazó élelmiszerek esetében is.

Az új rendelet tehát lehetővé teszi, hogy külön jelölést kapjon a GMO-mentes méz is. A jelölés alkalmazása nem kötelező, de ha valaki jelölni akarja a GMO-mentességet, akkor e rendelet szerint kell eljárnia.

GMO-mentességre utaló jelölés kizárólag GMO-mentes takarmány és GMO-mentes termelésből származó élelmiszerek esetén alkalmazható.

Méhészeti termékekre vonatkozó előírások:

Méhészeti terméken GMO-mentességre utaló jelölés abban az esetben használható, ha a méhészeti termék olyan kaptárból származik, amely a méhészeti termék kinyerését megelőző legalább egy éven át megfelelt az alábbi feltételeknek:

  1. a) a kaptár 5,5 km-es körzetében a nektár- és virágporforrásokat géntechnológiával nem módosított növények képezik,
  2. b) a méhek takarmánya nem tartalmaz GMO-t vagy GMO-ból előállított összetevőt, kivéve a 3. § (5) bekezdésében a GMO-mentességre utaló jelöléssel ellátott takarmányra vonatkozóan meghatározott kivételeket.

Az e rendelet előírásai szerint előállított méhészeti termék csomagolásán, címkéjén, kísérő okmányán és a végső fogyasztó számára elérhetővé tett dokumentumban kizárólag a következő GMO-mentességre utaló szöveg tüntethető fel:

„GMO-mentes termelésből”.

Fontos!

A jelölés nem sugallhatja, hogy a termék különleges érzékszervi vagy táplálkozási jellemzőkkel rendelkezik. Továbbá azt sem, hogy az egészségre vagy a környezetre gyakorolt hatása kedvezőbb, mint azoknak a termékeknek, amelyeken nem szerepel a GMO-mentes jelölés.

A jelölés használata esetén az előállítónak és a forgalmazónak az ellenőrzést végző hatóság számára – a GMO-mentes termelés teljes folyamatában – dokumentumokkal alátámasztva igazolnia kell tudnia, hogy a GMO-mentességre utaló jelölés felhasználásának e rendeletben meghatározott feltételei teljesülnek.

A GMO-mentességet igazoló dokumentumokat a GMO-mentességre utaló jelöléssel ellátott termék forgalomba hozatalától számított 5 évig meg kell őrizni.

Ez azt jelenti, hogy ha a méhész ráteszi a jelölést a kiszerelt méze címkéjére, akkor a méhésznek kell tudnia dokumentumokkal igazolnia a hatóság felé azt, hogy a rendelet szerinti, méhészeti termékekre vonatkozó előírások teljesülnek.

További részletes információk a rendeletben. Kérjük a T. Méhésztársakat, hogy alkalmazás esetén a rendelet aktuálisan hatályos szövegét vegyék figyelembe.

Jelen cikk a Magyar Közlöny 138. számában megjelent rendelet alapján készült. A rendelet teljes szövege elolvasható ITT.