OMME Alapszabály javaslat a 2016.11.13-i Küldöttgyűlésre

Tisztelt Méhésztársak!

Az alábbiakban megtekinthető és letölthető az OMME Küldöttgyűlés által, 2014. november 30-án elfogadott Alapszabály, amely tartalmazza a társadalmi szervezetek bírósága által megtett azon kiegészítéseket, melyeket 2016. júniusában az OMME Alapszabályához fűzött.

Az I. számú alapszabályi szöveganyagban „zöld” színnel került kiemelésre valamennyi változtatás, amelyekről a 2016. november 13-i Küldöttgyűlésen fejezetenként kerülhet sor a szavazásra. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, tartalmazza a Törvényszék által megküldött javaslatokat, továbbá azon eldöntendő lehetőségeket, melyeket illetően a Küldöttgyűlésnek dönteni szükséges.

A II. számú OMME Alapszabály egységes szerkezetben dokumentumban átvezetésre került valamennyi kiegészítés és törlésre kerültek azon pontok, amelyek a 2014. november 30-i Alapszabállyal kapcsolatban észrevételezésre kerültek.

I. számú – OMME Alapszabály egységes szerkezetben változtatások kiemelésével

II. számú – OMME Alapszabály egységes szerkezetben – változások átvezetésével