OMME Alapszabály

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 2016. november 13-án megtartott Küldöttgyűlésén, a megjelent Küldöttek, az alapszabály módosítási javaslatokat egyenként megtárgyalták, a módosításokkal egybeépített alapszabályi szöveget együttesen elfogadták. Egyúttal döntésükben az OMME közhasznúsági jogi státusz igényét megerősítették és az előterjesztett javaslatot elfogadták.

Tájékoztatjuk a tisztelt méhésztársakat, hogy a Fővárosi Törvényszék 2016. december 20-i 14.Pk.60.654/1989/67-IV. számú végzése alapján, az OMME módosításokkal egybeépített alapszabályát elfogadta és elrendelte a változások átvezetését.
A végzés egyik legfontosabb eredménye, hogy az Országos Magyar Méhészeti Egyesületet, közhasznú szervezetté minősítette. A 2016. november 13-án megerősített és a közhasznúsággal kiegészítve elfogadott egyesületi alapszabály, az OMME honlapján az OMME hírek alatt megtekinthető.

Örömmel tájékoztatom az egyesület tagságát arról, hogy az alapszabály jogi képviseletét ellátó Dr. Soós Tibor ügyvéd úr, a mai napon írásban tájékoztatta az OMME Hivatalt, hogy 2017. január 18-án, az OMME alapszabályát és az OMME közhasznúságát érintő végzés jogerőre emelkedett.

Az ügyben keletkezett jogerős végzés elektronikus kivonata, az alábbiakban megtekinthető és letölthető:

OMME – 60.654.1989.70. jogerős végzés