Elutasíthatják a kérelmeket!

Kérjük a Tisztelt Méhésztársakat, hogy legkésőbb 2017. március 10-ig jelentsék be KKV minősítésüket az arra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikusan az Államkincstár honlapján keresztül. Az OMME eddig az időpontig visszatartja a kérelmek benyújtását kifizető hatóság felé, hogy minimalizálja az esetleges jogosulatlan igénybevételek számát (az elektronikusan benyújtott bejelentés azonnal életbe lép, a postai úton történő benyújtásnál a postai feladás dátuma számít).

Postai benyújtás

Elektronikus benyújtás

Miért van szükség a KKV minősítés bejelentésére?

Az őstermelőknek is be kell jelenteniük a KKV törvény szerinti minősítésüket a Magyar Államkincstár  ügyfél-nyilvántartási rendszerébe. Aki nem tesz eleget  legkésőbb a kérelem benyújtásának időpontjáig e kötelezettségének, támogatási kérelme elutasításra kerülhet, vagy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezhető.

A Támogatási törvény (2007. évi XVII. törvény) 28/A. §  (1) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alapján a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben csak az az ügyfél vehet részt, aki legkésőbb a pénzügyi következményekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelentette a vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKV törvény) szerinti minősítését is.

Míg a korábbi években ezt a kötelezettséget csak az egyéni vállalkozók és cégek esetében vizsgálta a Kifizető ügynökség, 2016 decemberétől – tekintettel arra, hogy a KKV törvény értelmező rendelkezései alapján a „vállalkozás” fogalmába a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó természetes személyek is beletartoznak – már az őstermelőknek is nyilatkozniuk kell KKV minősítésükről.

Őstermelők esetében jellemző minősítés a mikrovállalkozás (összes foglalkoztatotti létszám 10 főnél kevesebb, és az éves nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg kevesebb mint 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg).

Fontos, hogy a nyilatkozatot mindenképpen a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, vagy legkésőbb azzal egyidejűleg kell megtenni, ellenkező esetben a támogatási kérelem elutasításra kerülhet!

Amennyiben a támogatás folyósítását követően bizonyosodik be, hogy az ügyfél  nem, vagy a támogatási kérelem benyújtását követően tett eleget KKV minősítés bejelentési kötelezettségének, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezhető!