A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1-től kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást, melynek teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít.

2017. augusztus 03.

A Cégkapu megkönnyíti a szervezetek és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti kapcsolatfelvételt, hiszen minden kézbesítésre szánt küldemény a gazdálkodó szervezet által igényelt, biztonságos, hiteles tárhelyre érkezik. A Cégkapu lehetővé teszi, hogy a szervezet minden érdekeltje egy helyen férjen hozzá a szervezet hivatalos levelezéséhez, ezen belül azonban a szervezetnek lehetősége van arra, hogy az egy „postaládába” érkező küldeményeket jogosultsághoz kösse, és adott küldemény kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak által váljon elérhetővé.

A 2017. január 1-jén már létező gazdálkodó szervezeteknek 2017. augusztus 30-ig kell bejelenteniük hivatalos elérhetőségüket a szervezetet nyilvántartó közhiteles nyilvántartásba vagy a Rendelkezési Nyilvántartásba (RNY), melynek előfeltétele a Cégkapu szolgáltatásra történő regisztráció.

A gazdálkodó szervezeteknek a cegkapu.gov.hu oldalon van lehetőségük a Cégkapu-szolgáltatás használatához szükséges regisztráció elvégzésére, illetve kezdeményezésére.

A regisztrációval igényelt tárhelyszolgáltatás 2017. december 1-jén indul.

Figyelem! Az egyéni vállalkozók továbbra is az ügyfélkapu szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra, ebből adódóan a regisztrációs kötelezettség ezt a kört nem érinti.

 

Adópraxis Szerkesztőség

 

Cégkapu-regisztráció: ezért kötelező alapítványnak, egyesületnek is

  • adozona.hu

2017.08.13., 06:35 Frissítve: 2017.08.12., 23:52 1

Egyesületek, alapítványok, szakszervezetek kötelezettek-e cégkapus regisztrációra? – kérdezte olvasónk. Dr. Szeiler Nikolett ügyvéd, adótanácsadó szakértőnk válaszolt.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (2015. évi. CCXXII. törvény) szerint a gazdálkodó szervezeteknek kell bejelenteniük a Rendelkezési Nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségüket, amihez a cégkapu-regisztráció szükséges. Tehát a gazdálkodó szervezetek kötelezettek a cégkapu-regisztrációra – szögezte le szakértőnk.

A törvény értelmező rendelkezései szerint pedig gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet.

A polgári perrendtartásról szóló törvény pedig a gazdálkodó szervezetek meghatározásánál úgy rendelkezik, hogy az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Így egyebek mellett az alapítványoknak, egyesületeknek is kötelező cégkaput regisztrálniuk, mivel a kötelezettséget megalapozó törvény értelmezésében gazdálkodó szervezetnek minősülnek.

A civil törvény szerint (4. § (1) bekezdés) a szakszervezet az egyesület olyan különös formája, amelyre törvény az egyesületre vonatkozó rendelkezésektől eltérő szabályokat állapíthat meg.

Egyes szervezetek – például a szakszervezetek, társasházak – regisztrációs kötelezettségére vonatkozóan megkérdeztük a kormányzati ügyfélvonalat.  Szóbeli tájékoztatásuk szerint a válasz a jövő héten várható. Előreláthatóan a kötelezettek körére vonatkozóan a cégkapu-regisztrációs oldalon lévő tájékoztatót is bővíteni fogják – hívta fel a figyelmet szakértőnk.

OLVASSA EL kapcsolódó cikkünket is a témában: Kötelező cégkapu-regisztráció – közel a határidő!