A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása bejelentéssel kapcsolatban

Az elmúlt időszakban, több alkalommal megkérdőjelezésre került az OMME Hivatal által az adatkezelés és iratbetekintés területén alkalmazott gyakorlat.  A fentiekből kiindulva, egy méhésztársunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett bejelentésében kifogásolta, hogy az Országos Magyar Méhészeti Egyesület nem teljesíti megfelelő módon az információszabadságra vonatkozó kötelezettségeit.

Az ügyben a Hatóság a 2011. évi CXII. törvény 38.§ (3) bekezdés a.) pontja alapján vizsgálatot indított. Az eljáró Hatóság a beadványt érdemben megvizsgálta, melynek során az OMME Hivatal gyakorlatát illetően ellenőrzést folytatott, arról írásban tájékoztatást kért.

A vizsgálat lezárását követően, a mai napon az OMME Hivatalba érkezett állásfoglalás és határozat alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Méhésztársakat, hogy az Adatvédelmi Hatóság megfelelőnek tartja az OMME jelenlegi gyakorlatát és eljárását.

A jelentés megállapítja, hogy az Országos Magyar Méhészeti Egyesület semmilyen jogszabályi előírást – a bejelentéséhez kapcsolódó – magatartásával nem sértett meg, a bejelentőt sérelem nem érte.

A hivatalos állásfoglalás, az alábbiakban teljes terjedelmében megtekinthető.

OMME Hivatal

Az Adatvédelmi Hatóság állásfoglalása és határozata