Amire figyelni kell, vásárlási jó tanácsok!

Itt a tavasz a méhészetekben. Kinek jól, kinek rosszabbul teleltek a méhcsaládjai. Ez mozgatja meg a méhpiacot igazán. Vannak, akik eladnak és vannak, akik venni kénytelenek méhcsaládokat. Ezt lehet legálisan és illegálisan is (vagyis lopással, csalással) bonyolítani.

A kereslet emelkedésével az árak is meredeken emelkednek (lásd Méhészet hasábjai). Ennek okán a gyenge erkölcsű emberek képesek elveszíteni ítélőképességüket: mind a vevők, mind pedig az eladók részéről. Így fordulhat elő, hogy az egyikből tolvaj, míg a másikból orgazda lesz.

Hogy ezt elkerüljük, ismét felhívjuk a figyelmet.

Amire a vevő figyeljen: ha túl alacsony az ár, kezdjen gyanakodni. További árulkodó jel lehet, ha a „tulajdonos” túl gyorsan akarja az üzletet megkötni. Amit vevőként meg kell tennünk:

  • 1.    A méhcsaládokat minden esetben nézzük meg az eredeti telephelyen. Kérjük meg a tulajdonost, hogy nyisson kaptárt: egyből feltűnik, valóban ért-e a méhekhez.
  • 2.    Tegyünk fel szakmai kérdéseket, valamint a kaptárakon keressünk egyedi jelzéseket.
  • 3.    Vizsgáljuk meg, hogy a telephelyen a tulajdonos táblája megegyezik-e az eladó személyével.
  • 4.    Kérdezzük meg az Önkormányzaton, be vannak-e jelentve a méhcsaládok.
  • 5.    Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a vásárlás előtt vizsgáljuk át a méhcsaládokat, ha nem ismerjük a betegségek esetleges tüneteit, kérjünk segítséget idősebb, tapasztaltabb méhésztől, méhegészségügyi felelőstől még akkor is, ha már van az eladónak méhegészségügyi papírja. Ha rendelkezik egészségügyi papírral, amit a hatósági állatorvosa igazolt, nem lehet régebbi egy hétnél a 70/2003. FVM rendelet alapján.
  • 6.    Ki lehet még térni a kereten, vagy kaptárral történő vásárlásra is. Minden vásárlásnál fontos megvizsgálni a következőket: mennyire kiterjedt a fiasítás, méhmennyiség, mézkészlet, anyák életkora, keretek száma.
Sikeres vásárlás esetén további teendők a Vevő részéről: be kell jelentkezni az Önkormányzatnál, valamint a méhegyészségügyi felelősnek is jelezni kell a vásárlást.
Eladó részéről: amennyiben (legálisan) saját állományát adja el, úgy sikeres üzletet kívánunk.
Ha viszont illegális, vagyis lopott méhcsaládokat értékesít, úgy felhívjuk a figyelmét: a becsületes méhésztársadalom tűrőképessége is véges.Elege van már a dolgozó embereknek a megélhetési bűnözésből, melyet a kapzsi orgazdák fűtenek.
A világ jelenlegi körülményei nem csupán a méheket, hanem a méhészeket is gorombává alakították. Így újfent felhívjuk a figyelmet: gondolja meg mindenki, mielőtt valami olyanra szánja magát, amit később már nem tud tisztázni.
Egy tavalyi esetet szeretnék röviden olvasóink elé tárni.

Húsvéti locsolás helyett….!!!
A mellékelt fotók előzménye, egy a 2009. április 12-13. virradó (húsvét) éjjel történt méhlopás esete volt, ahol 25 darab NB 15 keretes kaptárt loptak el a Mecsek északi oldalán fekvő Okorvölgy helység külterületén lévő bekerített méhésztanyáról.
A károsult méhész feljelentést tett a rendőrségen és bejelentette az esetet a szaktanácsadónak is. Én jegyzőkönyvet készítettem az esetről, a megmaradt kaptárakat lefényképeztük, a képeket feltettük az OMME honlapjára is. A méhlopás bejelentését követően a károsult több méhésztársával és jómagammal együtt bejárta a környék erdős részeit: beszéltünk az erdei munkásokkal, valamint az erdészekkel az esetleges nyomravezetés reményében.
A meglopott méhész egyben méhegészségügyi felelős is volt, ennélfogva kapcsolatban áll a környék méhészeivel. Tőlük is segítséget kért a méhek felkutatásához. Falragaszokat helyezett ki a környékbeli falvak utcáin, ahol pénzjutalmat ajánlott fel a nyomravezetőnek. Sajnos kevés információt kapott. Ennek oka valószínűleg az, hogy a felbujtó vagy ötletgazda a tolvajokat jobban díjazta.
Itt Baranyában ez a társaság ezt a mesterséget már szinte iparszerűen űzte.
Az esemény akkor vett fordulatot, amikor egy sásdi méhésztársunknak méheket ajánlottak fel nagyon kedvező áron, megvételre. A méhésztárs ismerte a már előfordult méhlopási eseteket. Hiszen korábban őt is megkárosították (20 db szintén NB 20-as kaptárral). Értesített az ajánlatról, én jeleztem a Baranya megyei rendőrkapitányság szentlőrinci nyomozóinak az ajánlatot, akik azonnal komolyan vették az értesítésemet köszönhetően a korábbi együttműködésünknek.
A nyomozók (közben bekapcsolódtak az ügybe a Tolna megyei rendőrkapitányság dombóvári nyomozói is) tanácsára látszólag beleegyezett az üzletbe is a méhészünk. Ettől kezdve a rendőrség dolga volt a tolvajok leleplezése, amit szakszerűen meg is szerveztek. A tolvajokat tetten is érték a kiszemelt méhészetben, amikor a csibész banda a méheket teherautóra szerette volna pakolni! Ebben az esetben pont a tolna megyei kollégám a már akácmézzel jól megrakott családjai lettek volna az áldozatok.
Gondolhatjuk, milyen nagy meglepetés lehetett, amikor a fák közül a lámpákkal és bilincsekkel kilépő rendőrök megjelentek.
Ezen események után még eltelt pár hét, amíg a tolvajokat rábírták arra, hogy vallomást tegyenek az elkövetett összes ügyről, illetve a nyomozóknak a rendelkezésre álló adatok segítségével sikerült az orgazdákat is kézre keríteni.
Erre az időre azért volt szükség, mert ezek az emberek ismerik a jogaikat, vagy ha nem, akkor vannak, akik megmondják nekik: „ártatlanok”. Végül a nyomozók eljutottak a több helyről is ellopott méhek nyomára. A rablóbanda ugyanaz a társaság volt. Innen már csak egy lépés volt az orgazda méhész megtalálása.
A károsult méhészeket a rendőrség az orgazda méhészek telephelyére hívatta: az első út egy, a Mecsek északi részén lévő méhészetbe vezetett: itt megtalálták a már egységes és NB keretből Hunor keretre átszabott kereteket, amelyeket Abaligetről raboltak el.
A második út egy Pécsváradtól 10 km-re fekvő faluba vezetett. Itt a méhészek hosszas átvizsgálás után azonosították az ellopott kereteiket, amelyek már az orgazda saját kaptáraiban voltak.
(A mellékelt fotók ezen a telephelyen készültek, az orgazdák és rablók a fényképeken nem szerepelnek.)
A rendőrség a lopott kaptárakat is megtalálta az orgazda méhész padlásán: 4 kaptárba már az orgazda saját monogramja volt besütve. Valószínűleg azért, hogy ha ellopják tőle, akkor felismerje azok eredetét.
A nyomozás lezárult. Az ügy bírósági szakaszban van. Reméljük, kárpótlás is lesz, hiszen ezek a méhek már az orgazdánál hoztak hasznot, aki a haszonból már vett is egy szép méhállományt és így már Ő is méhész lesz.
Reméljük, a vásárolt méhek nem pusztultak el tavaszra. Ez minden méhész érdeke.

 

Herr János méhész
König Sándor méhész
May Gábor OMME Baranya megyei szaktanácsadó
IMG_2293 IMG_2295 IMG_2297 IMG_2305 IMG_2310 IMG_2312