Bírósági ítélet Csuja-perben Frissítés

Tájékoztatjuk a Méhésztársakat, hogy 2019.07.17. napján Csuja László felperesnek az Országos Magyar Méhészeti Egyesület alperes ellen tagsági kizárásáról döntő határozat hatályon kívül helyezése iránt indított perében a bíróság elutasította a felperes keresetét, mivel nem találta azt megalapozottnak.

A Küldöttgyűlésnek az Etikai- és Fegyelmi Bizottság határozatát helyben hagyó döntésével szemben Csuja László által felhozott alaki és tartalmi érveit a törvényszék nem találta megalapozottnak, a törvényszék álláspontja szerint az Etikai- és Fegyelmi Bizottság a határozatát a reá vonatkozó szabályok betartásával hozta meg. A bizottság határozatának indokolása azt is pontosan tartalmazza, hogy a felperes mely magatartása az Alapszabály, illetve az Etikai- és Fegyelmi Szabályzat mely rendelkezésébe ütközik. A kiszabott büntetés típusát, mértékét a bíróságnak nem áll módjában megváltoztatni.

Nem találta megalapozottnak a törvényszék továbbá a Küldöttgyűlés döntéshozatali eljárásával kapcsolatos alaki kifogásait sem, ezen állításait csak részben tudta alátámasztani jogszabályi hivatkozásokkal, amelyek több okból sem voltak figyelembe vehetők. (konkrét jogi szabályozás hiányát a bíróság nem töltheti ki tartalommal, illetve a Küldöttgyűlés határozatképessége, összehívásának szabályszerűsége is egyértelműen megállapítható volt)

A felperest a törvényszék kötelezte, hogy 15 nap alatt fizessen Egyesületünknek 25.000 Ft-os perköltséget, azonban sajnos ezen összeg eltörpül az eddigi, Csuja László perére fordított kiadásaink mellett. A felperes az ítélet kézbesítésétől számítva 15 napon belül élhet fellebbezéssel, amelyet Csuja László a bíróság folyosóján már előzetesen is bejelentett számunkra.