Nyitooldalra

Környezetterhelési monitoring vizsgálat 2013-2014.

Az elmúlt költségvetési időszakban elvégzett munkánk segítségével újabb adatokat találtunk arra, hogy, hogy a hazai méhészetekben tapasztalt pusztulások kivédéséhez alapvetően a megnövekedett méhsűrűség és az ezzel összefüggésben lévő méhegészségügyi kérdések állnak. A 2013-2014. telén tapasztalt méhveszteségeket viszont az említetteken túl…

AZ ÚJ UNIÓS JELÖLÉSI RENDELETTEL KAPCSOLATOS FŐBB VÁLTOZÁSOK

Az alábbiakban megtekinthető, a mézekre vonatkozó előírások összefoglalója, melyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatósága bocsátott rendelkezésünkre: A mézekkel kapcsolatos előírásokat a mézre vonatkozó 2001/110/EK tanácsi irányelve tartalmazza, amely Magyarországon a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/110 sz. Méz című előírásában került átültetésre.…

Tájékoztatás NAV vizsgálatról

Az elmúlt időszakban több támadás és vád is érte az Egyesületünket, amely a gazdálkodásunkat és mindennapi működésünket kérdőjelezte meg. Sorozatos támadás érte a megyei szaktanácsadókat, vezetőket, belső folyamatainkat. Az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részéről szinte azonos időben került sor a…

OMME Alapszabály

Tisztelt Méhésztársak! A mai napon összeállításra kerültek az OMME új Alapszabályának benyújtásához szükséges dokumentumok. Az elkészített Alapszabály Dr. Mészáros László elnök úr által aláírásra és Dr. Soós Tibor ügyvéd úr részéről ellenjegyzésre került. Az alábbiakban megtekinthető a Fővárosi Törvényszékre benyújtott új OMME…

Régi típusú őstermelői igazolványok cseréje

Felhívjuk azon Méhésztársak figyelmét, akik őstermelőként 2009. január 1-jét követően váltották ki az őstermelői igazolványukat ( zöld színű, régi típusú igazolvány) és azt 2014-ig nem cserélték le az új típusú barna színű igazolványra, hogy 2014. december 31-ig kérelmezzék az új…

Üveggyári tájékoztatás

Tisztelt Méhésztársak! Az orosházi üveggyár tájékoztatása alapján értesítjük Önöket, hogy 2014. december 22-től – 2015. január 05-ig a kereskedelmi iroda és készáru raktár zárva tart. A fenti időszakban, a gyár területén az árukiadás is szünetel. Az orosházi üveggyárban, az első árukiadási…

Kimerült a “Nagyeszköz” keret!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Méhésztársakat, hogy az MVH-val történt egyeztetés követően az ún. “nagyeszközök” támogatása jogcím keretösszege elérte a 100 %-ot. Kérjük, hogy ebbe a jogcímbe tartozó eszközök (teherautó, pótkocsi, konténer, daru, emelőhátfal, villástargonca) vásárlását a következő végrehajtási évben (2015. szeptember 1-e után) tegye.…

Új Alapszabálya született az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Méhésztársakat és Érdeklődőket, hogy 2014. november 30-án az OMME Küldöttgyűlése elfogadta az Egyesület új Alapszabályát. Az Előkészítő Bizottsági munkákat követően, a Küldöttgyűlés az egyes javaslatokat megtárgyalta, majd határozataival elfogadta azokat. Az új Alapszabály egységes szöveganyagának végszavazásakor a…

OMME – Alapszabály tervezet

Tájékoztatás az OMME módosításra előterjesztett Alapszabályáról   Tájékoztatjuk a tisztelt OV Tagokat és Küldötteket, hogy a soron következő Küldöttgyűlésünkre a módosításra, megvitatásra és döntésre előkészített Alapszabály szövegtervezet egységes szerkezetben az OMME weblapján olvasható. Az előkészítési munkafolyamatokban az Alapszabály Módosítást Előkészítő…