Csuja L. ügyben ítélethirdetés

Egyesületünk számára a perbeli képviselettel megbízott ügyvédi iroda megküldte a Fővárosi Ítélőtábla II. fokú ítéletét, amely elutasította a Csuja L. kizárása kapcsán az általa az azt jóváhagyó I. fokú ítéletet megtámadó jogorvoslati beadványt.

Ez azt jelenti, hogy immár a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla is azonosan ítélte meg: nevezett egykori OMME tag egyesületből megtörtént kizárása törvényes volt és mind az egyesület Alapszabályának, mind pedig a hatályos jogszabályoknak megfelelt.

A kizárás 2016. őszén az Etikai és Fegyelmi Bizottság – egyes tagok névvel vállalt bejelentései alapján – megindított eljárásának eredményeként, egy ma is tisztességesnek és az egyesület érdekeit szolgálónak értékelhető eljárásával, sokoldalú és elfogulatlan vizsgálat eredményeként történt, amelyet 2017. áprilisában a Küldöttgyűlés nagyarányú szavazattöbbséggel erősített meg.

Mindezt követte Csuja L. első jogorvoslati kérelmének – egymást követően – három bíró általi megtárgyalása, majd a küldöttgyűlési döntés I. fokú megerősítése a Fővárosi Törvényszék ítéletében. Ezután került sor az Ítélőtábla előtti eljárásra.

Egyesületünk számára az eljárás anyagi terhet, munkatársaink számára pedig számtalan ezzel töltött munkaórát jelentett. Ezúton is köszönjük Rádi Tibor elnök úrnak az ügyben nyújtott segítségét, továbbá nagyon köszönjük Dr. Soós Tibor ügyvéd úr pontos, precíz szakmai munkáját.

Elképzelhető, hogy sokan ma már nem is emlékeznek az ügyre és arra sem, hogy az eljárás alá vont hogyan és miként viselkedett az OMME szervezetében, amelyeket sem egyesületi tagként, sem hétköznapi emberként senki nem engedhet meg másokkal szemben Magának, s amelyek miatt – immár a jogerős ítélet alapján is – az egyesület Küldöttgyűlése sem hozhatott másféle, mint a kizárására vonatkozó döntést.