Egy kiállítás „képei”!

A Sárvár Járási Méhészegyesület megalakulásának 91., a Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület újraalakításának 10. évfordulóját ünnepelték a sárvári térség méhészei. A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár megtelt a sárvári és sárvárkörnyéki méhészekkel, családtagokkal, érdeklődőkkel. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Mészáros László az OMME elnöke, Mészáros József az OMME hivatalvezetője és a bajai Szent Ambrus mézlovagrend tagjai.

Kondora István, Sárvár város polgármestere köszöntőjében a civil szervezet jelentőségét és építő jellegű munkáját méltatta a városban. Vadas Gábor a Szent Ambrus mézlovagrend nagymestere megnyitójában hangsúlyozta az elődökhöz viszonyuló tisztelettudó magatartást és tenni akarást, amellyel a tagok létrehozták azt a színvonalas kiállítást, amivel bemutatásra kerül a méhészek és a méhek titokzatos világa. Makrai Attila a Sárvár és Vidéke Méhészegyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és elismerő plakettet adományozott azon alapító tagok részére akik a mai napig is tagjai a szervezetnek.

Az egyesület megalakításának gondolata 1924 májusában született meg. A hivatalosan 1924. augusztus 23-án létrejött közösségnek az alapítás évében 117 tagja volt. Rá 5 évre a tagság saját anyagi erejéből létrehozta azt a méhésztelepet, amely bázisa lett a méhészeknek, ahová vasárnaponként kirándulásokat szerveztek, és ahol az egyesület családias közösséggé szerveződött. Az elért eredményeknek köszönhetően a Magyar Méhészeti Egyesületek Országos Szövetsége úgy határozott, hogy a szövetség ötödik, 1934. évi kongresszusát Sárváron tartja. A kongresszus megtartását a szövetség szeptember 8-9. napjára tűzte ki, amire – 200 kiállító részvételével – méhészeti kiállítást és vásárt is terveztek.

2015-ben a 10 éve újjáalakult civil szervezet tagjai az évfordulóra kiállítást is szerveztek: levéltári kutatások alapján összegyűjtötték az 1951-ben feloszlatott egyesületről fennmaradt dokumentumokat és a tagok felajánlásából méhészeti eszközbemutatót készítettek. A kiállítás legértékesebb darabja az az 1934-ben felszentelt és a feloszlatást követően a Szent László plébánián „elrejtett” méhész zászló, amelynek újraszentelésére 2014. évben került sor. Bemutatásra került még sok értékes „retro” eszköz is kaptárak, pergető, a viaszöntés kézi eszközei,füstölők, álarcok, muzeális könyvek-nyomtatványok. Az OMME elnöke dr. Mészáros László véleménye szerint :„Ez a kiállítás országosan példaértékű!”

A sárvári méhészek 7 éve, minden év szeptemberében méhészeti napot tartanak, ahol mézvásárral, méhészeti eszközvásárral, mézkóstolóval és kézműves foglalkozásokkal várják a fürdővárosban élőket és pihenőket. Az egyesület 2013-ban elnyerte Sárváron az Év Közössége díjat, míg 2014-ben a Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulástól Radó Kálmán Kistérségi Közéleti díjat kapott, a térség polgárainak szolgálatában kifejtett tevékenységéért. Az egyesület vezetői és tagjai tovább járják azt az utat amit elődeik iránymutatónak „kitapostak” részükre, a méhek szeretetét és a méz jótékony hatását tartják szem előtt és propagálják a fogyasztók számára.

„Legyen szeretet, megértés, egészség, barátság és egymás iránti tisztelet. Borban az igazság,de mézben az egészség!”

Írta: dr Lenvai Róbert, Erős György

Fotó: Makrai Tamás

IMG_7340IMG_7315

IMG_7319IMG_7309