Együttműködési megállapodás előkészítése az erdészeti csemetetermelőkkel

2021. október 14-én tartotta éves küldöttgyűlését az Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Teméktanács (EESZT), melyre egyesületünk elnökségi tagja, Lászka István Attila okleveles erdőmérnök is meghívást kapott. Ennek keretén belül került sor az előadására, mely során bemutatta az OMME történetét, valamint felvázolta a küldöttek és az elnökség előtt a két egyesület közötti együttműködési lehetőségeket.

Mivel a Magyar Méhészeti Nemzeti Programba bekerült a méhlegelő célú facsemeték, cserjék, félcserjék vásárlásának a támogatása, időszerű tennivaló, hogy megalkossunk egy átfogó – „Fásítási útmutató méhészeknek” című – kiadványt, hogy az ország különböző részein, a különböző termőhelytípus-változatokon a megfelelő fafajt/fafajokat ültessék a méhészek méhlegelő-fejlesztés céljából. Ennek a szakmai kiadványnak az elkészítése az erdészeti csemetetermelő szakemberek segítségével valósulna meg.

Megállapodtunk a „Méhbarát fásítás – ültess fát, védd a beporzókat” kampány közös kidolgozásában. Ennek részleteiről a közeljövőben részletes tájokoztatást adunk.
Ugyancsak megállapodtunk abban, hogy a méhész igazolvány felmutatásával a méhésztársak az EESZT tagjainál 5 %-os vásárlási kedvezményt kapnak facsemeték vásárlásakor. Ezzel is közösen szeretnénk a fás méhlegelő-javítást/fejlesztést ösztönözni.

Az akác kérdéskörében is konkrét javaslatok kerültek előterjesztésre. Egyfelől a Turbo Akác-fajták nektárvizsgálatának programszerű kidolgozása az egyik fő kutatási terület, amelyben mindkét fél komoly lehetőségeket lát. Másfelől az akác méhészeti kultivárjainak (Például a Rózsaszín AC) a feltámasztása és a csemetekerti kereskedelmi forgalomba hozatalának a kidolgozása a fő cél. Mindez a méhészek bevonásával valósulna meg, akik nagyobb mennyiségben biztosíthatnak „szaporító-alapanyagot” a tovább termeléshez.

További programpontok, együttműködési lehetőségek is előterjesztésre kerültek a rendezvényen, ezekről részletesebben Szaklapunkban, a Méhészújság hasábjain fogunk a közeljövőben beszámolni. A két egyesület között az egyeztetés rendkívül konstruktív mederben zajlott, az együttműködési megállapodás részletes kidolgozása az EESZT részéről Farkas Pál ügyvezető úr és Lászka István Attila OMME elnökségi tag koordinálásával már kezdetét is vette.