Elnökségi ülés

2020. december 18-án tartotta az OMME történetének első online Elnökségi ülését Egyesületünk. A speciális ülésre a vírushelyzet miatt került sor, természetesen a testületi döntést igénylő ügyeket az Elnökség folyamatosan elektronikus levelezéssel egyezteti, és ennek megfelelően alakítja ki álláspontját. Az ülésen mindenki részt vett, 2,5 óra hosszúságú volt, amin a következő döntések születtek:

- Az Elnökség döntött a Hungarikum pályázat részeként kialakítandó magyar akácméz védjegy végleges kinézetéről, továbbá egyhangúlag egyetértett abban, hogy Egyesületünk kérelmezze az illetékes szervtől, hogy tagjaink használhassák a Hungarikum védjegyet egy szabályzat alapján.

- Határozatot hozott arról, hogy Egyesületünk nem vásárolja meg a magyar feliratozást 3.500 euro összegben egy online konferencia videóanyagához, amelyet egy kereskedelmi társaság ajánlott fel a “Mézhamisító ipar” című anyagához.

- Az Elnökség egyhangúlag egyetértett abban, hogy az Agrárminisztérium részére kerüljön teljes körűen – jogszabályi tervezettel – kidolgozásra és elküldésre egy anyag a méhészek gázolaj jövedéki adójának visszatérítéséről. Ezzel kapcsolatban az első, tájékozódó egyeztetés már megtörtént Dr. Nagy István agrárminiszter és Bross Péter OMME elnök között.

- A korábban megküldött és ismertetett mézborra és mézsörre – mivel ezeknek a termékeknek az előállításához, tárolásához és értékesítéséhez elégséges a méhésznek a kistermelő (palackozói-minimál üzem) engedéllyel rendelkeznie – vonatkozó jövedéki adótörvény módosítási javaslatot az Elnökség egyhangúlag jóváhagyta, így a javaslatot továbbítani fogjuk az illetékes minisztérium részére. Célunk, hogy a mézbor és mézsör előállítási, tárolási és értékesítését megkönnyítsük azon méhésztársak részére, akik szeretnék ezekkel a termékekkel bővíteni termékkínálatukat.

- Egyesületünket ismét megkeresték – a cukorrépa termesztőkhöz hasonlóan- egy esetleges neonikotinoid derogációval kapcsolatos szakmai állásfoglalás ügyében. Az elnökség egyhangúlag döntött arról, hogy az OMME elutasítja, azaz nem támogatja a 2021-ben vetendő kukorica vetőmagok neonikotinoidokkal történő csávázását! Ezzel kapcsolatos állásfoglalásunkat elküldtük az illetékes hatóságnak.

- Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a gödöllői méhészeti eszközök értékesítésének módját, amely szerint online árverésen kerülnek eladásra a nagyobb értéket képviselő eszközök (pl. ISUZU pick-up, utánfutó, konténer). Ezzel kapcsolatban az OMME honlapján előzetesen egy közlemény kerül elhelyezésre a tudnivalókról. A vételi ajánlatokat erre a célra létrehozott e-mail fiókokon keresztül lehet majd megtenni. Az aktuális, legmagasabb vételi ajánlatot weboldalukon lehet majd követni. A nyertesnek a licitálás lezárását követően 48 órán belül kell majd a vételárat megfizetni.

Megtárgyalásra került az átalakuló ideiglenes rendszámok és a méhészek tachográf mentességének ügye is. Az Elnökség részére ismertetésre került az Innovációs és Technológiai Minisztérium Egyesületünk részére írt válaszlevele, amely szerint 2021. évben a jelenlegi rendszámokra vonatkozó előírások maradnak érvényesek. Tachográf ügyben pedig kezdeményezni fogjuk a méhészekre vonatkozó kivételszabályok kialakítását.

Az ülés végén megbeszélésre került a ALDI-ban megjelent, nemzetközi felháborodást is okozó “virágméz, akácmézzel és lépszelettel” elnevezésű terméke. Ebben az ügyben bejelentést tettünk a NÉBIH felé, valamint az áruházlánc illetékeseinek is jeleztük levélben a problémát, mely szerint: mézként értékesítenek méznek nem nevezhető dolgot. Továbbá megtárgyalásra került a Magyar Méhészeti Nemzeti Programot érintő módosítások is. A módosítások kidolgozása megkezdődött.

ülés04 dscf