Elnökségi ülés

2021. február 18-án tartotta az OMME Elnöksége soron következő online Elnökségi ülését. Az ülés 5 óra hosszúságú volt. Az ülésre az új, emelt keretösszegű Magyar Méhészeti Nemzeti Program támogatandó jogcímeinek megtárgyalása miatt került sor. A nemzeti programmal kapcsolatos munka előtt azonban az aktuális, döntést igénylő ügyek megtárgyalásával kezdődött az ülés:

  • Az Elnökség egyhangúlag jóváhagyta az Országos Erdészeti Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodás tervezetét. Az együttműködés területei és céljai a teljesség igénye nélkül az alábbiak: erdei méhlegelők javítása és fejlesztése, Településfásítási Programban való közös részvétel, hazai akácgazdálkodás megőrzése, és támogatása, közös szakmai programok, elméleti ismeretterjesztő előadások, konferenciák szervezése;
  • Az Elnökség megtárgyalta, hogy a 2021. évi Hungarikum pályázaton ismételten pályázik az OMME;
  • Az OMME Etikai és Fegyelmi Bizottsága által kezdeményezett, döntés megváltoztatása, etikai eljárás megindításának kikényszerítésével kapcsolatos ügyben 7 igen, 1 nem szavazattal határozatot hozott arról, hogy elutasítja a panaszolt elleni etikai eljárás megindítását, mivel véleménye szerint a panaszolt nem okozott másnak kárt közvetlen módon, nem tekinthető etikai vétségnek tevékenysége. A mellékelten megküldött iratokban olyan új tény, amely releváns lenne az esetleges szándékos károkozás tényének bizonyítását illetően, nem merült fel;
  • Az Elnökség egyhangúlag támogatta egy nagyatádi árvízkárosult – 2020. nyarán a hirtelen lezúduló csapadék pusztító villámárvizet okozott – méhésztárs kérelmét, amelynek megfelelően az OMME a Katasztrófa Alapból kamatmentes kölcsönt nyújt a károsultnak;
  • Megtárgyalásra került egy szövetkezet OMME-val megkötendő, tagszervezetként történő csatlakozási kérelme is. Az Elnökség továbbra is kiáll a már meglévő egyesületek működésének védelme mellett, ennek megfelelően nem támogatja újabb tagszervezetek felvételét, hiszen azok egyértelműen nem újonnan belépő OMME tagokból állnak, hanem más, már működő egyesületektől „szívja” el a tagságot.

Ezt követően az Elnökség a tagszervezetek által megküldött javaslatok alapján, egyenként egyeztette az új Nemzeti Program által támogatandó jogcímeket, majd szavazott azok elfogadásáról. Az Elnökség összesen 113 tagoktól, tagszervezetektől érkező javaslatot tárgyalt meg és döntött azok NP-ba illesztéséről. Március 3-án fog dönteni az Elnökség az új jogcímek rendeletbe illesztéséről, azok támogatási intenzitásáról és a források jogcímenkénti szétosztásáról. Nyilván, a végső döntés a közigazgatási egyeztetés után alakul ki. Egyesületünk reményeink szerint március 5-én el tudja küldeni javaslatát az Agrárminisztérium és az Államkincstár felé.