Elnökségi ülés

Március 24-én, szerdán tartotta az OMME Elnöksége soron következő online ülését.

Az Elnökségi ülés hagyományosan az elmúlt időszakról történő beszámolóval kezdődött. Bross Péter elnök 45 percben foglalta össze az elmúlt –két hét – időszak eseményeit, tájékoztatást adott az Egyesület jelenlegi anyagi helyzetéről. Az elhangzottakról folyamatosan tájékoztattuk a tagságot a honlapunkon keresztül, időben később, de havonta a Méhészújságban is mindig megjelennek az aktivitások. Csak röviden, a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány, az elnökségi ülésen elhangzott dolgot:

- a túligénylés ellenére, minden kérelmező méhész megkapja a méhcsaládonkénti 1000 forintot a március 1-én lezárult un. méhegészségügyi átmeneti támogatás jogcímből (29/2019. (VI. 20.) AM rendelet). A Magyar Államkincstár (MÁK) tájékoztatása szerint, 11 784 db támogatási kérelmet nyújtottak be a méhészek, összesen 1.025.000.000 Ft támogatási összegre. Azonban a hatályos rendeletben mindössze 950 millió forint áll rendelkezésre. Mind a MÁK (köszönet érte), mint a OMME kérelmet nyújtott be az AM-nek a keret bővítése céljából. Eredménnyel.

- az elnökségi napján, a megrendelt OMME logós maszkok 40%-át már megvásárolták a méhészek;

- a Nemzeti Program új, un. átmeneti időszakának a méhészekre negatív hatással bíró részleteivel kapcsolatban, az OMME levelet küldött Brüsszelbe, a COPA-COGECA Méz-munkacsoport elnökének;

- a Méhészújság főszerkesztőjének, tördelőjének távozása utáni űr betöltéséről, a kiadásának, megjelenésének zavartalan jövőjéről kapott tájékoztatást az elnökség;

- március 24-éig a 2021-es várható tagdíjak 44%-a érkezett be. Egyesületünk anyagi helyzete stabil, ami azért fontos, mert még egyetlen idei NP-os kérelmünket sem fizettek ki, gyakorlatilag 8 hónapot finanszírozunk előre;

- Idén eddig 232 db tagsági igazolást állítottunk ki a pályázni kívánó méhészek felé;

- szó volt a „gödöllői-eszközök“ értékesítéséről és a Hungarikum-pályázat állásáról.

Az Elnökség a tájékoztatást követően egyhangúlag jóváhagyta a korábbi üléseken megtárgyalt Nemzeti Program módosításait. A módosításokat elküldtük az Agrárminisztérium, valamint a Magyar Államkincstár szakembereinek.

A továbbiakban a hivatalvezető adott tájékoztatást az OMME 2020. évi mérlegéről, bevételeiről és kiadásairól, valamint a pénzügyi adatokat befolyásoló körülményekről. Az Elnökség a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontokban szavazott:

  • 1) OMME 2020. évi tevékenységéről szóló Beszámoló jóváhagyása – egyhangúlag elfogadva
  • 2) OMME 2020. évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása – egyhangúlag elfogadva
  • 3) OMME 2021. évi pénzügyi tervének jóváhagyása – egyhangúlag elfogadva
  • 4) OMME 2021. évi munkatervének jóváhagyása – egyhangúlag elfogadva

A fenti napirendi pontokban történő döntéshozatal Egyesületünk beszámolási kötelezettségeinek teljesítése, valamint szervezetünk zavartalan működésének biztosítása érdekében elengedhetetlen volt. Hasonlóan az előző évhez, amikor már lehet Küldöttgyűlést összehívni, napirendre fogjuk tűzni a 2020-as év lezárását – Korm. rendelet 5§. (7) bekezdése – illetve a Küldöttgyűlés tagjainak megküldésre kerülnek a fenti dokumentumok.

Az ülésen következő napirendi pontban Botos Péter ügyvezető tájékoztatta az Elnökséget az OMME Magyarország Kft. 2020-as évéről. Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a Kft. pénzügyi beszámolóját.

Az OMME részére beérkezett kutatási tervet az Elnökség tagjai véleményezték, és 5 igen, 2 nem, 3 tartózkodás mellett döntött arról, hogy ajánlását adja az Agrárminisztérium számára megküldendő kutatási tervhez.

A „beérkezett kérelmek” c. napirendi pontnál egyhangúlag jóváhagyta az elnökség, hogy egy újabb webshop-al kössön Egyesületünk támogatási szerződést, így újabb forrásokhoz jutunk. Megtekintésre kerültek az OMME számára készített logótervek, amelyek elkészítésével egy kreatív céget bíztunk meg. Az Elnökség döntött a tervek módosításáról, valamint kijelölte a tervezés irányát, illetve az új logón szereplő feliratokról is döntött. Megtekintette az Országos Erdészeti Egyesület tagnyilvántartóját, amely hasonlóan működik jelenlegi rendszerünkhöz.