Elnökségi ülés

Egyesületünk Elnöksége 2020. november 03. napján tartotta meg, a szeptember 5-e utáni második ülését. Az ülés rögtön az aktuális „élet-helyzet” megbeszélésével kezdődött, azaz a koronavírus okozta járványhelyzetből adódó egyesületi és ágazati kérdésekkel.

Az Elnökség egyhangúlag egyetértett abban, Dr. Rusvai Miklós véleményét meghallgatva, hogy a járványhelyzetre tekintettel őszi Küldöttgyűlésünket nem tarthatjuk meg, hiszen elsődleges a méhésztársak egészségének megóvása. Mivel a soron következő Küldöttgyűlés Alapszabályunkban rögzített hatáskörébe tartozik a következő évi OMME tagdíjak megállapítása, ezért az Elnökségnek ezzel kapcsolatban is állást kellett foglalni. Az Elnökség azt javasolta, hogy 2021. évre nem emelkedjen a tagdíj, hanem változatlanul a 2020. évi tagdíj mértékét kelljen megfizetni a tagságnak. Természetesen amint lehetséges biztonságos körülmények között Küldöttgyűlést tartani, napirendi pontként megtárgyalásra fog kerülni a tagdíj kérdése. Tagszervezeteink elnökeinek és gazdasági vezetőinek – Küldöttgyűlési határozat hiányában, az Elnökség javaslatának megfelelően – javasoljuk, hogy a 2021. évi tagdíjat a 2020. évi tagdíj mértékének (5000 Ft/fő + 85 Ft/méhcsalád) megfelelően szíveskedjenek beszedni.

Az Elnökség az aktuális ágazati ügyekről történő közvetlen tájékoztatás céljából – a Küldöttgyűlés hiánya miatt, de azt nem helyettesítve- regionális fórumokat fog szervezni a tél folyamán, amelyek időpontjairól, helyszíneiről és a témákról, a tagszervezetek vezetői a szaktanácsadókon keresztül tájékoztatást fognak kapni.

Következő témaként a Méhészújság Nemzeti Programból történő kiadásáról tárgyalt az Elnökség. Botos Péter, az OMME Magyarország Kft. ügyvezetője ismertette az újság kiadási költségeit, ezt követően pedig az újság és a hirdetések kiadásának módja került megbeszélésre. Az Elnökség határozatának értelmében a 2021. januári szám már ebben a finanszírozási formában kerül kiadásra. A témában már korábban hozott döntést a Küldöttgyűlés, de annak megvalósításának részleteit kellett tisztáznia az elnökségnek.

Következő napirendi pontként az OMME-val szerződésben álló, kisadózó vállalkozások tételes adója, vagyis a KATA adózási formát választók jövőbeni szerződéseit tárgyalta az Elnökség. A vezetőség egyhangúlag egyetértett abban, hogy az OMME nem vállalja a külön adóval sújtott teher kifizetését ezen vállalkozók után, mindenkinek javasolni fogja, hogy más adózási formát válasszon szerződésének fenntartása érdekében.

Az Elnökség további napirendi pontja volt a hazai címkézési szabályok módosításának kérdése, azaz a hazai boltok polcaira mézet kiszerelők egyértelműen jelöljék meg a méz származási helyét az üvegeken. A jogszabály módosítása érdekében az Elnökség több tagja fog csoportosan dolgozni az elkövetkezendő időszakban, hogy kész módosítási javaslatot tudjunk benyújtani az Agrárminisztériumnak, melytől írásban már megkaptuk az ügyben a támogató nyilatkozatot.

A vezetőség a továbbiakban Lászka István előadásának keretében megismerhette a Településfásítási Programot, valamint az együttműködési lehetőségeket az Országos Erdészeti Egyesülettel. A jövőben egyesületünk szeretne aktívan közreműködni a fásítási programban, elsősorban a méheknek kedvező fák telepítésének elősegítésével. Ebben a témakörben szóba került még a Méhbarát kert és Méhbarát település programjának kidolgozása is.

A napirendi pontok mellett ágazati aktualitások is megbeszélésre kerültek az alábbi témakörök szerint:

-Egyesületünk tárgyalást kezdeményez a Magyar Államkincstár és az Agrárminisztérium szakembereivel a Nemzeti Program módosításáról, az eddigi tapasztalatokról és jellemző hibákról, illetve az euró árfolyam növekedésének követéséről;

- Folytatjuk a munkát egy egységes OMME arculat megtervezésének érdekében, valamint kialakításra fog kerülni egy magyar méhészeti „egyenruha” is abból a célból, hogy rangos események alkalmával (Kongresszusok, Apimondia, Minisztériumi ünnepi események …), egységesen, az alkalomhoz illően tudjunk megjelenni.

- A korábbi évek Mézes Reggeli programjához egyesületünk óvodásoknak, iskolásoknak szóló rajzfilmeket fog készíttetni, amelyek a méhekről, beporzók fontosságáról, mézkészítésről fognak szólni;

- A méhészeti termékek (pl. méz, virágpor, propolisz, méhpempő, stb.) hatásairól, immunrendszer erősítő tulajdonságairól fogunk rövidfilmeket készíttetni;

- A vírushelyzet enyhülésével értékesíteni kell a gödöllői méhészeti eszközöket;

- Felül kell vizsgálni belső szabályzatainkat, valamint pótolni kell a hiányzó szabályzatokat;

- Kezdeményezni kell a méhészeti kártérítések (pl. nyúlós költésrothadás esetében) adómentességét;

- Ismételten fel fogja keresni Egyesületünk a megyei Kormányhivatalok vezetőit és a megyei főállatorvosokat a méhegészségügyi felelősök egységes, 200 Ft/méhcsalád mértékű díjazásának kialakítása érdekében;

- Felkéri a szaktanácsadó hálózat tagjait, hogy a termelői piacokon jelen lévő, feltűnően olcsó mézekből vásároljanak mintát, amit aztán laborvizsgálatnak fogunk alávetni. Megengedhetetlen, hogy egyes közvetlenül értékesítő méhészek a nagybani mézárak közelében értékesítsék termékeiket azon méhésztársak megélhetését veszélyeztetve, akik évek hosszú munkája során, tisztességes munkával próbálnak korrekt értékesítési árat kialakítani. Döntés született arról is, hogy a hazai boltok polcain megjelenő importmézek minőségének ellenőrzésével ne várjuk meg a tavaszi, szokásos méz-mintavételi akciónkat, hanem haladéktalanul ellenőrizzük azokat.

Összességében kijelenthető, hogy a késő délutánig tartó Elnökségi ülés teljes mértékben hasznosan, építő jellegűen zajlott le. Az elnökségi tagok megegyeztek az egyes témák felelőseiben, akik aztán a kész terveket kidolgozzák és előterjesztik az elnökségnek.