FIGYELEM! Adójogszabályi változások 2020. július 01-től!

2020. július 1-jétől változnak az online számlaadat- szolgáltatási kötelezettség szabályai, bővül azon számlák köre, amikről adatot kell szolgáltatni. Az adatszolgáltatási kötelezettség azt jelenti, hogy a kiállított számla kötelező adatait el kell küldeni az adóhatóságnak.

2020. június 30. napja után kiállított/ kibocsátott minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni a NAV felé amit egy adóalany:

- egy másik belföldi adóalanynak;

- belföldön teljesített ügyletről bocsát ki – a számla áthárított  áfatartalmától függetlenül – és az alanyi adómentes vállalkozásoknak is.

Fontos változás , hogy 2020. július 1-jétől a számlán a termékbeszerző, szolgáltatást igénybe vevő belföldi adóalany adószámának első 8 számjegyét fel kell tüntetni.

Belföldi adóalany (áfaalany) az a személy, aki (amely) gazdasági tevékenységet folytat és adószámmal rendelkezik. Azaz, ide tartoznak cégek, más szervezetek (pl. adószámmal rendelkező alapítvány, stb.), egyéni vállalkozók és az adószámos magánszemélyek is.

Figyelem! Az önálló, jogi személyiséggel rendelkező egyesületek alapszabályukban megállapított tagdíjának befizetéséről kiállított számláik nem tartoznak az adatszolgáltatás körébe, ezen számlákat nem kell feltölteni a NAV rendszerébe. (Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 85. § (1) bekezdés l) pontja alapján adómentes a bírósági vagy más hatósági nyilvántartásba bejegyzett, alapszabállyal (alapító okirattal) és tagsággal rendelkező, alapszabálya (alapító okirata) szerint és ténylegesen is nyereségszerzésre nem törekvő személy, szervezet által a tagjainak teljesített olyan szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés.) Erről kértünk a NAV-tól is állásfoglalást, amelyet a megérkezését követően feltöltünk honlapunkra.

Az adatszolgáltatási kötelezettségnek 2 módon lehet eleget tenni a NAV Online számla rendszerében:

  1. Online számla kiállításával:

Számlázó Program:

A programnak 2020. július 1-jétől hatályos szabályoknak megfelelőnek kell lenni, a 2.0 séma szerinti online számlajelentési kötelezettség lép majd életbe ahhoz, hogy az adatszolgáltatást teljesíteni tudja. Online számlázásra nem kötelező áttérni, csak célszerű, mivel a kézi számlát egyesével kell feltölteni a NAV rendszerébe.

  1. Kézzel kiállított számlák manuális rögzítésével a NAV rendszerében:

A kézi számlákról a számla kibocsájtását követő négy naptári napon belül kell adatot szolgáltatni, de ha 500.000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó – áthárított adót tartalmazó – számláról a számla kibocsájtás követő nap végéig a NAV online rendszerében, amihez előzetes  regisztráció szükséges  az onlineszamla.nav.gov.hu /home oldalon, ahol a belépés után manuálisan kell rögzíteni a számla adatait, minden számlát egyesével.

 

Figyelem! A NAV online számla rendszerébe regisztrálni kell (időigényes folyamat), ehhez szükség van ügyfélkapu azonosítóra is!

 

Őstermelőkre is vonatkoznak a fenti szabályok, amennyiben nem magánszemélynek állítanak ki számlát, hanem egy belföldi adóalanynak ( KFT, BT, ZRT egyénivállalkozó, stb).

Nyugta kiállítása esetén továbbra sem kell adatot szolgáltatni a hatóságnak, ha a vevő a vásárláskor azonnal kifizeti a teljes ellenértéket:

a) készpénzzel

b) készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel ( pl. bankkártyával )

c)pénzhelyettesítő-eszközzel

d) többcélú utalvánnyal, és a törvény nem kötelez számlaadásra.

 

Két esetben érintheti nyugta adásakor az adatszolgáltatási kötelezettség az adóalanyt:

  1. a vevő a nyugta helyett számlát kér
  2. a vásárlás értéke meghaladja a 900 000 forintot (kötelező számlázni, akár kér a vevő számlát, akár nem)

Kérjük, hogy a nem önálló, helyi szervezeteink amennyiben számlát állítanak ki tagdíj befizetéséről belföldi adóalanynak (KFT-nek BT-nek ZRT-nek stb ), vagy magánszemélynek, a számlára KÖTELEZŐEN írják rá az alábbi szövegrészt: „Számviteli bizonylatként funkcionál”. Az egyszerű felvitel érdekében Egyesületünk külön erre célra ilyen feliratú bélyegzőket fog vásárolni és szétosztani szervezeteink között.

Kérjük, hogy az önálló tagszervezeteink fokozottan figyeljenek a fenti szabályok betartására, amikor számlát állítanak ki belföldi adóalany részére!

A tagdíjak beszedése, és a tagdíjelszámolás a megszokottak szerint történik továbbra is.