Fontos módosítás a Nemzeti Programban!

Mint ahogy azt a legutóbbi Küldöttgyűlésen jeleztük, a Nemzeti Program 2019/2020-as végrehajtási évének végén, a Magyar Államkincstár által küldött hiánypótlások egy részét a rendeletben előírt végső beadási időpont előtt néhány nappal kapták meg az érintettek, így nem állt rendelkezésükre a korábbi időszakokra jellemző 8 nap. Ezért Egyesületünk kérte az illetékes minisztériumtól a Nemzeti Programot szabályozó rendelet vonatkozó részének módosítását.

Örömmel tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy megjelent az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet, aminek 40. §-a érinti az MMNP-t is.

 40. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet módosítása

40. § A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 3. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Ha az I. végrehajtási időszak tekintetében a hiánypótlás teljesítésére megállapított nyolcnapos határidő a hiánypótlásra felszólító végzés kézhezvételétől számított – (6) bekezdés a) pontja szerinti – határidőt követően járt le, akkor a 2020. szeptember 10-éig megküldött hiánypótlást határidőben teljesítettnek kell tekinteni.”

 

A 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 2020. szeptember 23-án került kihirdetésre, 1-39. § és a 41. §-ai a kihirdetést követő ötödik napon ‒ azaz 2020. szeptember 28-án ‒, egyéb szabályozásai pedig a kihirdetését követő napon ‒ azaz 2020. szeptember 24-én ‒ lépnek hatályba.

 

Köszönetünket fejezzük ki a Magyar Államkincstár szakembereinek a rendelet módosítására vonatkozó OMME előterjesztés megszerkesztésében nyújtott segítségükért és az Agrárminisztérium illetékes szakembereinek a gyors, azonnali munkáért!

 

A rendelet teljes szövege itt érhető el.