Gyakori kérdések 2- Méh állatjólét

Kérdés: Méhpusztulás történik (akár növényvédőszer, akár áttelelési probléma), hogyan tudja igazolni az ügyfél? Van-e elvárás a pótlás tekintetében?

Amennyiben méhpusztulás történik a kötelezettségvállalás teljes időszakában, azaz 2022. július 01. és 2024. december 31. között, akkor lehetőség van benyújtani vis maiort. Fontos, hogy ezt a kifizetési kérelem benyújtása utáni 21 napon belül tegyük meg a MÁK felé (a kifizetési kérelmet először majd 2023-ban kell benyújtani, nem biztos, de valószínűsíthető, hogy májusban). A helyes eljárás káresemény esetén a következő:

  1. azonnal, a káresemény bekövetkezése után:
  • a káresemény észlelésekor ki kell hívni a hatósági állatorvost, jegyzőkönyvet kell felvenni
  • a méhcsaládszám csökkenést be kell jelenteni az ENAR-ba
  1. később,
  • a kifizetési kérelem benyújtása utáni 21 napon (a kifizetési kérelmet 2023-ban kell benyújtani először) belül be kell adni a vis maior kérelmünket a MÁK-nak

A 2023-ban benyújtott Kifizetési kérelemben a pusztulás előtti méhcsalád számot szükséges jelölni, mivel kifizetés csak akkor jár, ha a családszámra megtörtént az igénylés. Ha az ügyfél csak annyit jelent be a kifizetési kérelemben, amennyi a pusztulás után maradt, akkor kifizetés csak annyira járhat, hiába fogadják el a vis maiort!

FONTOS! Az ügyfélnek az adott év folyamán (vagy amikor szakmailag a legkorábban lehetséges) vissza kell pótolnia a családokat, legalább a támogatói okiratban meghatározott méhcsaládszám 50%-ára, különben szankcionálásra kerül!

Kérdés: Amennyiben a méhész idén 9 méhcsaláddal kérelmezi az állatjóléti támogatást, de év végéig 40 családra szeretné bővíteni a gazdaságot, erre a méhcsaládbővítés kérelemben való megjelenítésre lehetőség van-e? Tehát jövő évtől figyelembe veszik a nagymértékű bővítést?

Nem. Csak a 2021. november 15-ig nyilvántartásba vett családok után jár kifizetés. Hiába szaporítjuk fel az állományt, az új méhcsaládokra méh állatjóléti támogatást csak a legközelebbi, 2025. január 1-től induló támogatási időszakra lehet igénybe venni.

Kérdés: 2013. óta van egy méhészet, ami 2020-ban megszűnt pár hónapra (betegség miatt) majd újra indult. Ő támogatott lehet?

A tenyészete elfogadható lesz, csak úgy, mint minden olyan méhészé, akinek a benyújtás előtt 3 évvel volt tenyészete. Azaz, ha több tenyészetünk (telephelyünk) van, és a 2019. előtt már működőt megszüntettük később, de van azóta működő másik, akkor is jogosultak vagyunk benyújtani támogatási kérelmünket.

Kérdés: Abban az esetben, ha nincs végzettsége az illetőnek, de már 30 éve őstermelő (méhész), akkor kaphat a végzettségre valamilyen módon pontot?

Sajnos, a méhészettel eltöltött évek száma semmilyen módon nem jelent többletpontot a végzettség vonatkozásában.