Hivatalosan is 1000 Ft, az 1000 Ft!

Örömmel értesítjük a méhésztársakat, hogy megjelent a Magyar Közlöny 140. számában a 8/2020. (VI. 12.) AM számú rendelet, amelyre már régóta várt a hazai méhésztársadalom. A rendelet hivatalos címe: Az egyes agrártámogatások igénybevételének feltételeit meghatározó miniszteri rendeletek módosításáról

A hatályba lépett új, fent említett rendelet számunkra legfontosabb része a 25. §-ban olvasható: A méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „700 millió” szövegrész helyébe a „950 millió” szöveg lép.

E rendeletnek köszönhetően, minden méhész, aki februárban benyújtotta a „de minimis 1000 Ft/méhcsaládos” kérelmét, a túligénylés ellenére megkapja a méhcsaládonkénti 1000 forintot. A Magyar Államkincstár a mai napon megkezdte a határozatok kiküldését a méhészek számára!