Jövőbe mutató, új lehetőség az érdekérvényesítő munkában!

FM – OMME Stratégiai Megállapodás

Ezúton tájékoztatjuk a Méhésztársakat, hogy 2014. november 26-án, a Földművelésügyi Minisztérium és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület között, a megelőző aláírást követően, a megkötött Stratégiai Partnerségi Megállapodás ünnepélyes átadására kerül sor. A szerződés ünnepélyes keretek közt történő átadása, a Földművelésügyi Minisztérium épületében történik, amelyen Egyesületünket dr. Mészáros László elnök úr képviseli. A Stratégiai Partnerség időtartama alatt, a felek a jogalkotási folyamatokban egyeztetnek a méhészeti szakágazatot érintő egyes tárgykörökben, és a vélemények összegzését követően a Minisztérium megjeleníti azokat a jogalkotási folyamatban. A Megállapodás keretében, a Miniszter vállalja, hogy aktuális jogalkotási tervét legalább félévente megküldi a Stratégiai Partner részére. Továbbá a jogszabályok vagy jogszabály-módosítások előkészítése (koncepcióalkotás) megkezdésétől fogva, az Országos Magyar Méhészeti Egyesületet bevonja a döntéshozatal folyamatába. A Stratégiai Partner javaslatait mérlegeli, a tervezetbe be nem épített javaslatok elhagyását megindokolja.

A megállapodás az OMME részére lehetőséget biztosít arra, hogy a hazai méhészeket érintő kérdésekben, minél eredményesebb érdekérvényesítő munkát végezhessen.