Keretátcsoportosítás jóváhagyása!

Örömmel tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy a mai napon megkaptuk Dr. Nagy István agrárminiszter levelét a Magyar Méhészeti Nemzeti Program (NP) keretátcsoportosításával kapcsolatban. Ennek lényege, hogy a Kincstár és Egyesületünk kérésének megfelelően, ahhoz, hogy a NP 2019/2020-as évében támogatási igényt benyújtók mindegyike hozzájuthasson a támogatási összeghez, a túligényelt jogcímekbe forrást kell átcsoportosítani a kevésbé kihasznált jogcímekből. Ahhoz, hogy a Kincstár ki tudjon mindenkit fizetni, az agrárminiszter jóváhagyása szükséges, méghozzá szeptember 4-ig.

Ez teljesült ma, így elmondhatjuk, hogy minden méhésztárs megkapja a „gyógyszer-cukor” és a „méhanya” jogcímekben igényelt támogatási összeget! A kifizetések legkésőbb október 15-ig megtörténnek.