Két rendeletet módosítottak az érdekünkben!

Örömmel tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy a Magyar Közlöny 2021. évi 129. számában a tegnapi napon megjelent az egyes mezőgazdasági tárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 24/2021. (VII. 7.) AM rendelet, mellyel más rendeletek mellett, számunkra két fontos rendelet módosítása történt meg:

  1. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet 2. § (3) bekezdésének a módosítása, rögzítve ezáltal a jogcím 2021. évi keretösszegének 100 M Ft-ról 110 M Ft-ra történő emelését.
  1. A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból a méhállomány megőrzéséhez nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 28/2020. (VI. 22.) AM rendelet módosítása, mellyel kiegészítő átmeneti támogatás keretében lehetővé válik, hogy 2021. július 15-e és július 31-e között támogatási kérelmet nyújthassanak be a jogcímre azok a méhészek, akik meghatározott okok miatt a tavalyi évben átmeneti támogatásban nem részesülhettek.

Mit jelent a gyakorlatban ennek a két rendeletnek a módosítása?

  1. A méhészeti járművekre igénybe vehető de minimis támogatás keretösszege idén nem fedezte volna a beérkezett támogatási igényeket, ezért volt szükséges a keretösszeget 10%-al megemelni, így várhatóan a kérelme alapján minden méhésztárs kifizetésben részesül.
  2. Azok a méhésztársak, akik a tavalyi évben igényelték az első „ezer forintos” támogatást, azonban a második „ezer forintos” támogatás iránt nem nyújtottak be kérelmet, vagy az első „ezer forintos” kérelmük alapján támogatásban bizonyos okokból nem részesültek, most ők újra beadhatják támogatási igényüket a második „ezer forintos” támogatásra.

Azok jogosultak a támogatás benyújtására, akik:

  • megkapták az első „1000 forintos” támogatást, de nem nyújtották be a második ”1000 forintos” támogatást (2020. július 13. – 27. között)
  • benyújtották az első „ezer forintos” támogatást (2020. február 1. – 28. között), de nem kapták meg azt (megszűntették az eljárást, mert nem teljesítették a hiánypótlást, vagy elutasították a kérelmüket, mert nem jelentették be az illetékes kormányhivatalnak az őszi vizsgálatok során felmért méhcsalád változást, de 2020 március 31-ig ezt pótolták)

Benyújtási határidő: 2021. július 15.-31.

Fontos, hogy aki a fenti feltételeknek megfelel, még két, további feltételnek is meg kell felelnie:

  • 2020. január 01. – május 01. között bejelentett méhcsaládokkal rendelkeztek
  • vállalja, hogy 2021. december 31-ig folytatja a tevékenységét

A benyújtás módja az alábbi oldalon fog történni:

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/

A felület még nem aktív, beadási útmutató még nem áll rendelkezésünkre. Amint elkészül, közzé tesszük a honlapunkon.