Küldöttgyűlés – Meghatalmazásokkal kapcsolatos követelmények!

Tájékoztatjuk tagszervezeteink elnökeit, hogy amennyiben a 2020. szeptember 05. napján 10.00 órától megrendezendő OMME Küldöttgyűlésen egyesületének küldöttje akadályoztatás miatt személyesen nem tud megjelenni, és helyette meghatalmazott személy vesz részt Küldöttgyűlésünkön, az alábbi tartalmi követelményeknek kell megfelelnie a meghatalmazásnak:

 

  1. Tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott nevét, személyazonosító adatait, lakcímét. A meghatalmazó képviseletében ebben az esetben kizárólag a helyi egyesület elnöke járhat el. A meghatalmazott személyt kizárólag a helyi egyesület képviseletre jogosult elnöke jelölheti ki a küldött akadályoztatása esetén a képviseletre.

 

  1. Tartalmaznia kell, hogy a 2020. szeptember 05. napján megtartandó OMME Küldöttgyűlésén a meghatalmazott teljes jogkörben képviseli egyesületét, a küldött nevében és helyette jár el. Keltezés (hely, dátum) feltétlenül szükséges.

 

  1. A meghatalmazást a meghatalmazónak (azaz a helyi egyesület elnöke, mint az egyesület képviseletére jogosult személy), a meghatalmazottnak (aki a küldöttet képviseli a küldöttgyűlésen), és két tanúnak kell aláírnia. (név, lakcím, szem.ig.sz., aláírás)

 

Kérjük, hogy a fentiek alapján elkészített meghatalmazásokat előzetesen, elektronikus úton szíveskedjen megküldeni az omme@omme.hu e-mail címre, illetve az eredeti példányt szíveskedjen elhozni a Küldöttgyűlésre és átadni az OMME Hivatal dolgozóinak. Amennyiben már küldött az OMME Hivatalának korábban meghatalmazást, azonban az nem felel meg a fenti követelményeknek, szíveskedjenek új meghatalmazást küldeni.

 

Tájékoztatjuk tagszervezeteinket, hogy amennyiben a meghatalmazás tartalmi elemei nem egyeznek meg az 1-3. pontban foglaltakkal, úgy nem tudjuk azt elfogadni.

 

Köszönjük szíves megértésüket, kérdés esetén állunk rendelkezésükre.