Küldöttgyűlési határozatok

Október 3-án tartotta Egyesületünk a tavasszal járványügyi veszélyhelyzet következtében elmaradt Küldöttgyűlését. Magas, 80 %-os részvételi arányban jelentek meg a küldöttek.

A kötelező napirendi pontok (mint pl. az OMME 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójának, az EB, az Etikai Bizottság beszámolójának) elfogadása után, a Küldöttgyűlés felhatalmazta az elnökséget arra, hogy járjon el Egyesületünk szakmaközi szervezetté válása érdekében úgy, hogy az OMME a jelenlegi Alapszabállyal működhessen tovább, valamint, az erről szóló miniszteri kihirdetés előtt, még egyszer szavazhasson az ügyben a Küldöttgyűlés.

Megválasztották a Jelölő Bizottság tagjait (5 fő), akik feladata az elnökségből jelenleg hiányzó egy főre történő tagszervezeti jelölések összegyűjtése. A választás a következő év tavaszi Küldöttgyűlésén lesz. A Jelölő Bizottság tagjainak elérhetőségeit, valamint a jelöltállításhoz szükséges dokumentumokat hamarosan közreadjuk.

Döntés született arról, hogy nem lesz külön őszi Küldöttgyűlés.

Megszavazták a 2022. évi tagdíjak mértékét is. Ez alapján méhcsaládonként 15 forinttal emelkedik a tagdíj. Így, jövő évben, fejenként 5000 Ft-ot és méhcsaládonként 100 forintot kell OMME tagdíjként fizetni.

A Küldöttgyűlés – a Kúria ítéletének megfelelően – megismételte a másodfokú etikai és fegyelmi eljárást Cs. László tagságból történő kizárásával kapcsolatban. A Küldöttgyűlés helybenhagyta az elsőfokú eljárás során hozott bizottsági határozatot, azaz Cs. László kizárását fenntartotta.

A küldöttek beszámolót hallgathattak meg az OMME Magyarország Kft. működéséről és a Nemzeti Program aktualitásairól, és az elmúlt időszak érdekképviseleti munkájáról.

Továbbá a Küldöttgyűlés jóváhagyta a kitüntetési javaslatok alapján, hat méhésztársunk „Kiváló méhész” oklevéllel történő kitüntetését, valamint két Magyar Méhészetért Emlékérem odaítélését.