Megtartotta első ülését a Magyar Méhészeti Nemzeti Program Értékelő Bizottsága

A Hivatalos Értesítő 2016.évi 3.száma közli a MMNP Értékelő Bizottságára vonatkozó földművelésügyi miniszter 2/2016(I.22.) FM utasítást.

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ
2016. évi 3. szám 229.oldal

A földművelésügyi miniszter 2/2016. (I. 22.) FM utasítása a Magyar Méhészeti Nemzeti Program 2013–2016 Értékelő Bizottságról
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletben meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva – figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a földművelésügyi miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek, a vagyonkezelésébe vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok, valamint azok többségi részesedésével működő gazdasági társaságok fejlesztéseinek és projektjeinek egyes kérdéseiről a következő utasítást adom ki:

  1. § A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013–2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet (a továbbiakban: rendelet) szerinti Magyar Méhészeti Nemzeti Program (a továbbiakban: Méhészeti Program) keretében elfogadott stratégiai célok megvalósulásának átfogó értékelését, a program továbbfejlesztésére tett javaslatok előkészítését a földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt Méhészeti Program Értékelő Bizottság (a továbbiakban: Értékelő Bizottság) látja el.
  1. § Az Értékelő Bizottság a Méhészeti Program egyes céljainak megvalósulását, a felhasznált pénzügyi forrásokat, a fejlesztés hatásait, az ellenőrzések hatékonyságát és az esetleges javaslatokat értékeli, valamint értékelése alapján további javaslatokat fogalmaz meg.
  1. § Az Értékelő Bizottság szükség szerint ülésező testület, amelynek munkáját az elnök irányítja, az adminisztrációs feladatokat a titkár látja el.
  1. § (1) Az Értékelő Bizottság a földművelésügyi miniszter által felkért, 11 főből álló testület, melynek szavazati joggal rendelkező tagja

a) a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) Mezőgazdasági Főosztály képviselője mint a testület elnöke,
b) az FM Agrárpiaci Főosztályának a képviselője,
c) az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály képviselője,
d) az FM Élelmiszer-feldolgozási Főosztály képviselője,
e) az FM Költségvetési Főosztály képviselője,
f ) az FM Jogalkotási Főosztály képviselője,
g) az FM Természet-megőrzési Főosztály képviselője,
h) az Országos Magyar Méhészeti Egyesület képviselője,
i) a Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete képviselője,
j) a Magyar Professzionális Méhészek Egyesülete képviselője és
k) a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara képviselője.

(2) Az Értékelő Bizottság ülésén állandó meghívottként tanácskozási joggal vesz részt
a) a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság képviselője,
b) a NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság képviselője,
c) az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Magyar Méhészeti Nemzeti Program koordinátora,
d) az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője,
e) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) képviselője”

A Dr. Fazekas Sándor miniszter Úr által aláírt kinevezéseket Czerván György a FM agrárgazdaságért felelős államtitkára adta át:

4§ (1)
a, Tantó Sándor
h, Fekete József
i, Horváth János
j, Bezzeg László
k, Szandai József
(2)
c, Tukacs Zsófia