Méhész felelősség biztosítás

Tisztelt Méhésztársak!

 Tájékoztatjuk a tagságot, hogy a Méhész Felelősség Biztosítás 2019.02.01. nappal elindult.

A biztosítás a méhészeti tevékenység közben harmadik félnek okozott, a méhész felé jogilag felróható személyi sérüléses és dologi károkat téríti meg. A biztosításra az a tag jogosult, aki az OMME tagdíjat a káresemény bekövetkezte előtt legalább 24 órával megfizette.

Fontos! Az esetlegesen bekövetkező káreseménynél a károsult fél felé senki ne nyilatkozzon írásban a károkozás elismeréséről, kizárólag a biztosító felé tegye meg ezt, azaz a “Felelősséget elismerő nyilatkozatot” kizárólag az OMME Központi Irodának adják át/ küldjék el. A biztosító majd felveszi a kapcsolatot a károsult féllel.

Kár esetén az OMME Központi Iroda részére az alábbi dokumentumokat kell beküldeni:

-Kárbejelentő formanyomtatvány;

- Felelősséget elismerő nyilatkozat;

- Tagsági díj nyugta másolata.

A tagsági igazolást az OMME Központi Iroda állítja ki, és csatolja a fenti dokumentumokhoz, majd továbbítja a biztosítási alkusz céghez.

 A károk bejelentésével kapcsolatos útmutató, illetve a bejelentéshez szükséges dokumentumok letölthetőek:

Útmutató

OMME kárbejelentő formanyomtatvány

OMME tag felelősség elismerő nyilatkozata