FRISSÍTVE: Méhész felelősségbiztosítás (Változás a jogvédelmi költségeknél!)

Egyesületünk hosszú ideje tárgyalásokat folytatott egy általános, minden tagra kiterjedő felelősségbiztosítással kapcsolatban, amelynek díja a tagdíjba épülne be. Azaz, aki OMME tag, a tagsági jogviszonnyal rendelkezik automatikusan felelősségbiztosítással. Veszélyes üzem a méhészkedés, tőlünk függetlenül előfordulhat, hogy méheink kárt tesznek más tulajdonában vagy másban. Szinte már a legtöbb szakmában létezik felelősségbiztosítás (törvény által előírt: pl. ügyvédek, közjegyzők, tervező-mérnökök, vagy önkéntes alapon, de Kamarán, Egyesületen keresztül, mint pl. növényvédő-mérnökök, könyvelők).

Az általános felelősségbiztosítás tervezete jelenleg az alábbiakat tartalmazza:

– a biztosított által harmadik személynek okozott személyi sérüléses és dologi károk fedezete, amelyekért a biztosított felelősséggel tartozik (Ebbe beletartoznak akár méhek által okozott személyi sérülés, halál, más állatok méhek általi elhullásával okozott károk megtérítése, méhek által okozott dologi károk megtérítése);

károk megtérítése 10 millió Ft/kár és 100 millió Ft/év mértékéig;

– kiterjed maximum 1 millió Ft/kár/biztosított/év mértékig a biztosított képviseletét ellátó ügyvéd – máshonnan meg nem térülő – igazolt munkadíjára és készkiadásaira, illetve a jogi védekezés egyéb költségeire. E biztosítási fedezet annyiban áll fenn az ésszerű, indokolt és gazdaságos költségek tekintetében, amennyiben azok a biztosítási szerződés fedezete alá tartozó, kizáró rendelkezés hatálya alá nem eső és a biztosító részére szerződésszerűen bejelentett biztosítási eseménnyel összefüggésben merültek fel. A biztosító nem téríti meg ezeket a költségeket, ha a szerződő/biztosított maga látja el a jogi védelmét.

Önrész: dologi károk esetében 50.000 Ft/kár, személyi sérülés esetében nincs.

A biztosítás díja 7 Ft/méhcsalád/év. (Pl.: Egy 100 családos méhészet esetén 700 Ft/év a díj mértéke)

Egyedi záradékot kapott az OMME, méhszúrásból eredő károk esetén a Biztosító a jogalap megállapításánál elfogadja a Biztosított által tett nyilatkozatot a méh(ek) tulajdonlása és az eseménnyel kapcsolatos felelősség elismerés tekintetében. (ez jelentős mértékben egyszerűsíti a kárrendezést, ami a program egyik fő célja is egyben.)

Az ajánlatot az Union Biztosító tette.

A biztosítás megkötését, amennyiben jóváhagyja a Küldöttgyűlés, tagdíjemeléssel tudjuk megvalósítani, 7 Ft emeléssel jár méhcsaládonként.

A biztosítás egy évre szól, évente lehet módosítani, vagy mind a Biztosító, mind az OMME részéről felmondani. A most megállapított 7 forintos díj év közben nem változtatható.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés merülne fel, a tárgyalásokat lefolytató biztosítási szakembereknek lehet feltenni közvetlenül az alábbi e-mail címeken:

z.mezos@greco.hu és z.varga@greco.hu.

A kérdéseket, valamint az azokra adott válaszokat folyamatosan feltöltjük.

A felelősségbiztosítás kérdéséről a 2018. november 18. napján megrendezésre kerülő Küldöttgyűlés fog határozatot hozni.

Az előzetes díjindikáció ITT érhető el, a felelősségbiztosítás általános feltételei ITT érhető el.