Mezőgazdasági termékek értéknövelő támogatása

A 47/2008 FVM rendelet szerint 2008. május 5-e és 2008. június 16-a között lehet támogatási kérelmet benyújtani a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez szükséges beruházások támogatására.
A támogatás fő céljai a versenyképesség-, az élelmiszer-biztonság javítása, termékszerkezet átalakítása, üzemirányítás korszerűsítése. A támogatást széles érdeklődésre tarthat igényt, hiszen a támogatott árukat 20 csoportban 600-700 megnevezés alá bontva sorolják fel a támogatható termékek listájában. Így megtalálható a húsfeldolgozás, húskészítmény minden eleme, a zöldség-gyümölcs feldolgozott termékek, malomipari termékek gyártása, borkészítés termékeinek szinte teljes palettája, csak a főbb pontokat említve.

Az 1. célterület – a versenyképesség javítása, termékszerkezet átalakítása érdekében mindenki igénybe veheti a támogatást, ha érintett termékek 50 %-ban vagy magasabb arányban a támogatható termékek, közé tartozik a beruházás befejezését követő teljes lezárt évben.

A 2 célterület – Élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi üzemirányítási- célterületen azok pályázhatnak, akik tevékenységük alapján megfelelnek a kiírásnak – TEÁOR08 szám alapján – szerepelnek a kedvezményezettek között. Termelők közül a gabona-, zöldség gyümölcs- gumós, szőlő-, aroma-, gyógynövények- mellett további ágazatok is vannak. Tenyésztők listáján a szarvasmarha, sertés, juh, baromfi szerepel. A feldolgozóiparon belül érintett a tej-, a hús-, gyümölcs-, feldolgozók, vágóhidak és tovább-feldolgozók is, malom-ipar, italgyártás. A haszonállat takarmány gyártói is kedvezményezettek.

3. célterület a vágópontok kialakítása, azaz olyan kisteljesítményű vágóhidak létesítése, amelyek a terület termelőinek szolgáltatásként feldolgozói tevékenységet folytatnak.

Támogatható beruházási elemek.
Gépek és technológiák beszerzése mindkét fő célterület esetén lehetőség.
Épület építése és felújítása minden célterület esetén
Egyéb elszámolható költségek. Pl. tervezés, engedélyeztetés, pályázatírás, tanácsadás költségei.
Gazdálkodás bármely célterületét segítő szoftverek – kivéve alapszoftverek – beszerzése.

A támogatás mértéke:
– Mezőgazdasági termelő esetében – azaz aki árbevételének 50 %-t elérő vagy meghaladó mértékben feldolgozatlan terméket ad el –  40%-60 % között van a támogatás,
– Nem mezőgazdasági termelő esetén – 50 % kivéve a Közép-Magyarországi régiót, ahol támogatás mértéke 40 %.
– A támogatás legkisebb összege 8.000 Eurónak megfelelő összeg. Legmagasabb összege gépvásárlásra és épületfejlesztésre 1.600.000 Eurónak-, szoftvervásárlásra 200.000 Eurónak-, vágópont kialakításra 480.000 Eurónak megfelelő Forint összeg. Egy időszakban egy támogatási kérelmet lehet benyújtani, összesen egy kérelmező 3.000.000 Euró támogatást kaphat az öt időszakban.

Amennyiben a rövid kivonat felkeltette érdeklődését, a részletekért vegye fel a kapcsolatot tanácsadóinkkal:

Gere Antal Gábor     20/805-7430          antal.gere@rcconsulting.hu

Szentaskó László     20/536-2305         laszlo.szentasko@rcconsulting.hu