Módosult a Marketing Szabályzat

Tisztelt Méhésztársak!

2018. április 5. napján az Elnökség által elfogadásra került a Marketing Szabályzat módosítása (ITT érhető el), amely az alábbi változásokat tartalmazza:

  1. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület tagjaitól a méhészeti évben befizetett kiegészítő tagdíjbevétel 75Ft/méhcsaládra módosult, amelyből minden évben tervezésre és elkülönítésre kerül méhcsaládonkénti 20 Ft a marketing keret alapjául.
  2. Módosult a kiemelt marketing célú kiadások mértéke is:

– a MÉZKIRÁLYNŐ 10%-os finanszírozásra jogosult, és ebből az összegből finanszírozhatóak az udvarhölgyek is (50-50 ezer forint). Az e feletti összeg folyósításához elnöki jóváhagyás szükséges.

– Mézlovagrendek támogatására a marketing alap maximum 30 %-a adható, amely a lovagrendek útiköltségére és szállására fordítható.

  1. A támogatást kérelmezőnek utólagos elszámolási kötelezettsége van, amelyen belül az útnyilvántartást a számla másolatának csatolásával a rendezvény lebonyolítását követő 30 napon belül továbbítja az OMME felé. Amennyiben magasabb összegű előleget igényelt, az elszámolás után köteles a különbözetet a marketing alapba vissza fizetni, az elszámolással egyidejűleg.
  2. Kiemelt rendezvények esetében maximum, évente egy alkalommal 500 ezer Ft igényelhető.
  3. Nevesített kiemelt rendezvények: Kaposvári Mézes-napok; Fejér Megyei Mézfesztivál, Székesfehérvár; Jászberényi Mézvásár, Kárpát-medencei Mézfesztivál, Zalaegerszeg; Gyulai Méz és Mézeskalács Fesztivál.
  4. Egyéb rendezvények esetében az egyesületek által befizetett marketing alap maximum 50%-áig igényelhető, a marketing támogatás igénylésének szempontjai alapján.
  5. A tagszervezetek egész évben folyamatosan nyújthatják be kérelmeiket, melyeket az Elnökség évente két alkalommal, március 31-ig és szeptember 30-ig bírál el.

 

A kérelmeket a honlapra későbbiekben feltöltött formanyomtatványon lesz kötelező benyújtani.