OMME – NAV VIZSGÁLAT

Tájékoztatjuk a Méhésztársakat, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága a 2012. október 16. – 2013. október 15. közötti időszakra vonatkozóan több hónapos vizsgálatot végzett az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnél, a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alábbi jogcímeire kiterjedően:

  1. A méhészeti képzés országos koordinálásának, valamint méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének és terjesztésének támogatása,
  2. Szaktanácsadói hálózat működtetésének támogatása,
  3. Bemutató méhészetek látogatásának támogatása,
  4. Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszere kialakításának és fenntartásának támogatása,
  5. A méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzésének támogatása,
  6. Fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és működtetésének támogatása,
  7. Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatása.

Az OMME ellenőrzése során kiemelten vizsgálatra került, hogy a támogatás alapjaként elszámolt költségek mögött valós gazdasági események állnak-e, a költségek és alvállalkozói számlák valamely, a Nemzeti Programban elfogadott támogatási célhoz köthetők-e, azok milyen időszakra szólnak, kedvezményezettként ténylegesen az OMME került-e feltüntetésre, illetve az, hogy a kifizetés jogszabályi feltételei teljesültek-e.

A kiválasztott támogatási kérelmekhez benyújtott, az OMME felé kiállított alvállalkozói és költségszámlák egy része adminisztratívan, másik része – többek között annak megállapítása érdekében, hogy a számlák valós gazdasági eseményeket takarnak-e, a leszámlázott költségek valóban felmerültek-e, a számlákon a ténylegesen felmerült költségek kerültek-e elszámolásra, illetve a felmerült költségek pontosan mit takarnak – kapcsolódó vizsgálat keretében tételesen került leellenőrzésre.

A jegyzőkönyv negatív megállapítást nem tartalmaz. Megállapítja, hogy a támogatási kérelmek mellékleteiként becsatolt dokumentumok valós gazdasági eseményeket takarnak, az azokon feltüntetett összegek a ténylegesen kifizetettekkel megegyeznek. Az OMME a támogatások kifizetésének feltételeként meghatározott adminisztrációs kötelességeit teljesítette, a meghatározott programok elvégzésre és lebonyolításra kerültek. A vizsgálatot az OMME szakmai apparátusa és az OMME Hivatal a közreműködésével elősegítette.

                                                                                               OMME Elnökség