Nem mindenkinek kötelező a GKI kártya

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a következő tájékoztatást kaptuk a Gépjárművezetői képesítési igazolvánnyal (a továbbiakban: GKI kártya) kapcsolatosan:

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdése kimondja, hogy közúti közlekedési szolgáltatás és saját számlás szállítás keretében járművet – többek között – az vezethet, aki eleget tett a 2. mellékletben meghatározott módon a szakmai képzettségére és továbbképzési kötelezettségére vonatkozó követelményeknek, és rendelkezik az ezt igazoló okmánnyal.

Ennek megfelelően főszabály szerint a C1; C1+E; C; C+E; D1; D1+E; D; D+E vezetői engedély kategóriákkal vezethető járművek vezetéséhez a járművezetőnek rendelkeznie kell GKI kártyával, kivéve, ha a járművezető olyan járművet vezet:

– amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,

– amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben,

– amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba,

– amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,

– amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak,

amely személyes használatban van, és amellyel közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek,

amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához. (Korm. rendelet 2. melléklet, 5.1.-5.7. pont)

A levelükben foglaltak alapján megállapítható, hogy ha a járművek személyes használatban vannak és azokkal közúti közlekedési szolgáltatást, azaz tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységet nem végeznek, ezért a járművezetőknek nem szükséges GKI kártyával rendelkezniük.

Tehát abban az esetben, ha gépjármű vezetője maga a méhész és a gépjármű, továbbá a szállított árú (méhcsalád, méz, stb.) is a méhész tulajdonában van a járművezetőknek nem szükséges GKI kártyával rendelkezniük.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól származó szakmai álláspont tájékoztató jellegű, bíróság vagy más hatóság előtt hivatkozási alapként nem szolgálhat.

261/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100261.KOR