OMME Alapszabály és Nemzeti Program koordináció

Tisztelt Méhésztársak!

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 2018. évben felülvizsgálja Alapszabályát, valamint a nyári, őszi időszakban előkészíti a 2019. évben induló új Magyar Méhészeti Nemzeti Programot.

A fentiekkel összefüggésben elektronikus úton levelet küldtünk az egyesületek vezetőinek, amelyben kértük, hogy tagjaikkal közösen ötleteikkel segítsék munkánkat, hogy hatékonyabban, széleskörű méhésztársadalmi egyeztetéssel módosítsuk az OMME jelenleg hatályos Alapszabályát, valamint szélesítsük a Nemzeti Program által nyújtható lehetőségek tárházát.

A javaslatok megtételénél kérjük, hogy vegyék figyelembe a vonatkozó jogszabályokat – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt, valamint a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016–2019 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 4/2017. (I. 23.) FM rendeletetés az azokban foglaltakkal összhangban tegyék meg észrevételeiket. A fentiekben felsorolt jogszabályok a nevükre történő kattintással elérhetőek.

Az Alapszabállyal kapcsolatos módosítási javaslatok – a módosítandó pont pontos megjelölésével – valamint az új Nemzeti Programban támogatandó eszközök, jogcímek körének szélesítésével kapcsolatos ötletek az egyesületek (az egyesület elnökével egyeztetve) e-mail címén keresztül tehetők meg 2018. augusztus 31-ig.