OMME – Jelölő Bizottsági tagok elérhetősége

Tisztelt Méhésztársak!

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 2015. november 14-én megtartott Küldöttgyűlésén, a Választási Szabályzattal összhangban, megválasztotta a Jelölő Bizottság elnökét és a Jelölő Bizottság további 4 tagját.  A megválasztott személyek és elérhetőségük a következő:

A Jelölő Bizottság elnöke:

  • Haász Ferenc

    (lakcím:5700 Gyula, Török I. u. 13. ; e.mail: haasz-mez@t-online.hu)

A Jelölő Bizottság tagjai:

  • Harangozó László

     (lakcím: 6600 Szentes, Bálint utca 18.; e.mail: harang@freemail.hu)

  • Csorba József

     (lakcím: 6031 Szentkirály, Dózsa György utca 3. ; e.mail: mehecskebt@externet.hu)

  • Jauernik István

     (lakcím: 5440 Kunszentmárton, Széchenyi u. 23. ; e.mail: jauernik.istvan@t-online.hu)

  • Somogyi-Magyar József

     (lakcím: 8733 Somogysámson, Fő utca 135. ; e.mail: somajo@freemail.hu)

A 2015. november 14-i Küldöttgyűlésen elfogadásra került, hogy a jelölt személyek ajánlása fényképes, amerikai típusú önéletrajzzal, motivációs levéllel és elfogadó nyilatkozattal együttesen kerüljön a Jelölő Bizottság részére megküldésre. Ennek érdekében, a Bizottság elnökének és tagjainak postacímét, valamint e.mail címét a fentiek szerint közreadjuk.

Az alábbiakban megtekinthető, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Választási Szabályzatának a Jelölő Bizottságra vonatkozó része:

A Jelölő Bizottság

  1. A Jelölő Bizottság elnökére és tagjaira a Küldöttgyűlés tagjai tesznek javaslatot.
  2. Tagjai:

Jelölő Bizottság:

- Az Egyesület rendes tagjai közül megválasztott elnök + további 4 fő

A Jelölő Bizottság feladata:

A választási szabályzat szerint a jelölések összegyűjtése, ellenőrzése. A tagság között véleménykutatás, a vélemények rendszerezése, ellenőrzése.

A Jelölő Bizottság a szervezetek által javasolt jelöltek közül saját döntése alapján állítja össze az általa javasolt jelölt listát. Jelentésében ismertetni kell a szervezetek által javasolt, de a Jelölő Bizottság által listára nem javasolt jelölteket is.

A Jelölő Bizottságnak röviden és arányosan indokolni kell a jelölést.

A tisztségviselők jelölése

Minden tag jogosult tagszervezetén keresztül jelöltet állítani oly módon, hogy tagszervezete írásban kéri a Jelölő és Szavazatszámláló Bizottságot legkésőbb a választás előtt 30 nappal, hogy jelöltjeit a szavazó listára vegye fel. (Tájékoztatásként közöljük, hogy a 2016. évi tavaszi Küldöttgyűlés időpontja jelenleg még szervezés alatt áll, a tervezett időpont előreláthatólag 2016. április 2. )

A Bizottság köteles a jelölt választhatóságáról meggyőződni, valamint a jelölttel írásban a jelölést az adott tisztségre elfogadtatni. Ezek hiányában a jelöltet a szavazólistára nem lehet felvenni.

Egy-egy tisztségre több jelölt is állítható.

A Küldöttgyűlésen mód van további jelölt állítására, amennyiben a jelenlévők többsége ahhoz szavazatával hozzájárul. A Küldöttgyűlés helyszínén jelölni csak jelenlévő személyt lehet, akinek a helyszínen kell nyilatkoznia a jelölés elfogadásáról.