OMME tagok vagyon- és felelősségbiztosítása

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy 2023-ban Egyesületünk tagjai számára vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatás áll rendelkezésre.

Felelősségbiztosítás: A biztosítás a méhészeti tevékenység közben harmadik félnek okozott, a méhész felé jogilag felróható személyi sérüléses és dologi károkat téríti meg.

Az előző évekkel megegyező feltételek mellett folytatódik ez a biztosítás.

Fontos! Az esetlegesen bekövetkező káreseménynél a károsult fél felé senki ne nyilatkozzon írásban a károkozás elismeréséről, kizárólag a biztosító felé tegye meg ezt, azaz a “Felelősséget elismerő nyilatkozatot” kizárólag az OMME Központi Irodának adják át/ küldjék el. A biztosító majd felveszi a kapcsolatot a károsult féllel.

 Kár esetén az OMME Központi Iroda részére (omme@omme.hu) az alábbi dokumentumokat kell beküldeni:

-Kárbejelentő formanyomtatvány;

- Felelősséget elismerő nyilatkozat;

- Tagsági díj befizetését igazoló nyugta, vagy számla, vagy banki utalást bizonyító kivonat.

A tagsági igazolást az OMME Központi Iroda állítja ki, és csatolja a fenti dokumentumokhoz, majd továbbítja a biztosítási alkusz partnerhez.

A felelősségbiztosítási körbe tartozó károk bejelentésével kapcsolatos útmutató, illetve a bejelentéshez szükséges dokumentumok letölthetőek:

Útmutató

OMME kárbejelentő formanyomtatvány

OMME tag felelősség elismerő nyilatkozata

Vagyonbiztosítás: A biztosítás a méhcsaládokra, kaptárakra, kaptárvédelmi rendszerekre vonatkozik.

Fontos! Káresemény bekövetkezésekor a biztosító minden esetben a TIR ENAR rendszerben nyilvántartott méhcsaládszámot, illetve annak változását veszi figyelembe! A bejelentéskor szükség lesz a TIR tenyészet igazoló lapra.

Biztosított kockázatok:

 • Tűz
 • Villámcsapás, vihar, jégverés
 • Árvíz, felhőszakadás
 • Rongálás
 • Belföldi szállítás közbeni károk (tűz és elemi kár, közúti baleset)
 • Peszticidekkel és biocid termékekkel elkövetett méhmérgezések kapcsán előforduló méhveszteség

Kár esetén az OMME Központi Iroda részére (omme@omme.hu) az alábbi dokumentumokat kell beküldeni:

 • Kárbejelentő formanyomtatvány
 • Tagsági díj befizetését igazoló nyugta, számla, banki utalást bizonyító kivonat
 • TIR tenyészet igazoló lap
 • Lehetőleg minél több fotó a káreseményről, illetve annak következményeiről
 • Egyes biztosított kockázatoknál egyéb dokumentumok (pl. rongálás esetén rendőrségi feljelentés, jegyzőkönyv; mérgezés gyanúja esetén pl. hatósági ökotoxikológiai vizsgálati jegyzőkönyv)

A tagsági igazolást az OMME Központi Iroda állítja ki, és csatolja a fenti dokumentumokhoz, majd továbbítja a biztosítási alkusz partnerhez.

A károk bejelentésével kapcsolatos útmutató, illetve a bejelentéshez szükséges dokumentumok letölthetőek:

Általános vagyonbiztosítási kisokos

Peszticidekkel és biocid termékekkel elkövetett méhmérgezésekkel kapcsolatos kisokos

OMME kárbejelentő formanyomtatvány