Országos Vezetőségi ülés

2019. október 26-án tartotta Egyesületünk őszi Országos Vezetőségi (OV) ülését. A tagok 55%-a jelent meg, akik átvehették Egyesületünk filmjeit tartalmazó DVD-ket, többek között a Mézkirálynő és Udvarhölgyeivel forgatott új filmeket, valamint, akinek van otthon speciális adat-hordózója, az első VR szemüvegekre telepíthető, 3D-s filmünket is. Bross Péter elnök ismertette az elmúlt időszak eseményeit, így a marketing eseményeket, a de minimis támogatással kapcsolatos adatokat, annak jövő évben várható mértékét, gödöllői eszközök eladásával kapcsolatos fejleményeket, a nyíregyházi ingatlan értékesítését, valamint az elmúlt időszak jogszabály módosítási, jogszabályalkotással kapcsolatos fejleményeket (TIR-ENAR rendelet módosítása, növényvédelmi cselekvési terv, stb.). Beszámolt a méhész felelősség biztosítás 2019. évi eseteiről, az Egyesületünk által megnyert pályázatról, az új adománygyűjtő kampány indulásáról, amitráz tartalmú szerek forgalomba kerüléséről, hazai mézvizsgálatok eredményeiről, a Bruker céggel folytatott, NMR készülékkel kapcsolatos tárgyalás eredményiről, valamint a Mercosur megállapodással kapcsolatos álláspontunkról, új hírekről. Az elnöki beszámolót Tóth Péter monitoring vizsgálatokról szóló előadása követte.

Második napirendi pontként került átbeszélésre az Alapszabály módosításának tervezete, ahol a jelenlevő elnökök és elnökségi tagok kifejtették véleményüket. Természetesen a tervezet egyes intézkedései körül élénk vita bontakozott ki. A módosítási tervezet öt nagyobb témakörre volt bontható: 1. A tisztségviselők 4 éves ciklusának 3 évre csökkentése; 2. Választott testületek létszámának csökkentése; 3. Tisztségviselővel ne köthessen az OMME vállalkozási szerződést; 4. Tagdíjbefizetés határidejének módosítása (korábbra hozása); 5. Két tisztségviselői ciklus betöltése utáni rotáció.

Huller Dániel Nemzeti Program (NP) koordinátor beszámolt a 2019-2022. évi Nemzeti Program állásáról, illetve a tervezet tartalmi elemeiről. Szó volt még a fipronil szennyeződés ügyének jelenlegi állásáról, 2020. évi tagdíj mértékének kialakításáról, illetve a november 16-án megtartandó Küldöttgyűlés napirendi pontjaira is lehetett javaslatot tenni.

A Montreal-ban megrendezett Apimondiáról, valamint a Kanadában tapasztalt méhészkedésről, módszerekről, méhészeti termékek értékesítésének módjáról számoltak be a résztvevő elnökségi tagok.

Az OV, az egyes témákban kialakult feszültségeket leszámítva, építő stílusban zajlott le, és késő délután fejeződött be.