Őstermelői igazolvány

Előreláthatólag, 2021-től kerülhet arra sor, hogy az őstermelői igazolvány az értékesítési betétlap kiváltása nélkül is érvényes legyen. Mivel idén ez még nem él, így, amennyiben Ön még nem rendelkezik a 2020-as évre érvényes értékesítési betétlappal, gondoskodjon annak beszerzéséről, melyet a lakcímkártyán szereplő lakóhely vagy tartózkodási helye szerint illetékes Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdász irodában tud megtenni. Az őstermelői igazolványa csak abban az esetben érvényes, ha tartozik hozzá az adott évre (2020) érvényes értékesítési betétlap, függetlenül az őstermelői plasztik kártyán szereplő hatályosságtól.

Az igazolványok érvényesítésének határideje (amennyiben 2020. január 1-i hatályossággal szeretné kérni) 2020. március 20. napja.

A fenti határidő jogvesztő, 2020. március 20-át követően visszamenőleges hatállyal betétlapot nem állítanak ki a falugazdászok. Azt követően csak a kiállítás dátumától lesz érvényes.

Őstermelői igazolvány érvényesítéshez szükséges dokumentumok:

  • személyazonosításra alkalmas érvényes fényképes okmány (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély)
  • lakcím kártya
  • őstermelői igazolvány

Az őstermelőnek, közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is személyesen jelen kell lenniük az ügyintézés alkalmával. Amennyiben a személyes megjelenés nem biztosítható, úgy az őstermelő helyett eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratban foglalt meghatalmazással, vagy egészségügyi állapotra való tekintettel a kezelőorvos által kiállított igazolással és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni.

Az igazolvány érvényesítéséről további információkat itt olvashat:
http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazdasagi-termeles/100772-az-unnepek-elott-erdemes-ervenyesiteni-az-ostermeloi-igazolvanyt