Tagdíjbefizetés

Köszönetünket fejezzük ki minden tagszervezetünk vezetőjének, gazdasági-vezetőjének, hogy önzetlen munkájuk révén a tagdíjak és elszámolásuk minden szervezet részéről megérkezett központi irodánk számára.

2020. július 1-én tagnyilvántartásunk szerint 12.909 tagunk van, 916.184 méhcsaláddal.