Tájékoztatás a kijárási korlátozással kapcsolatban

Tájékoztatjuk a Méhésztársakat, hogy a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján 2020. március 28-tól 2020. április 11-ig lakhely elhagyási tilalom van érvényben.  A Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján a méhészeti munkálatok elvégzése alapos indoknak minősül a korlátozás alóli mentességre, hiszen munkánk mezőgazdasági tevékenység.

A tavaszi méhcsalád átvizsgálás, a méhcsaládok bővítése, az etetés és vándorlás, mind-mind ebbe a körbe tartozik – ezért teljesen felesleges aggódniuk a méhészeknek és álhíreket terjeszteni az esetleges teljes körű méhészeti munkák korlátozásával kapcsolatban.

A méhészek azon kívül, hogy élő-állatot látnak el, élelmiszert is termelnek, ezért sem kérdés szabad mozgásuk a lakhelyük és a méhesük között. Vándorláskor még fokozottabban tartsa be mindenki az idevonatkozó jogszabályokat és feltétlen mindenki hordja magánál a vándorlás engedélyezésére vonatkozó állategészségügyi igazolást. Akik nem vándorolnak, elővigyázatosságból keressék elő és tegyék a gépjárműveikbe a méhtartást februárig kötelezően megtett bejelentés során kapott, nyilvántartásba vételt igazoló, iktatott másolatot, vagy az ENAR rendszerből lekért tartási helyekre vonatkozó adatlapot. Természetesen az esetlegesen vagy igazoltan fertőző méhészeket az élő állatok gondozásának feladata sem menti fel a kötelezően betartandó korlátozások alól, így érdemes előre átgondolni a szükséges lépéseket a méhészek részéről is!

Gyakori esetek:

  • A méhek valamely családtag nevén vannak, de nem ő gondozza őket. Ez esetben a tulajdonos írjon egy megbízólevelet vagy meghatalmazást a méhek gondozására.
  • A méhek szállításakor a rakodó munkásokat be kell jelenteni munkavállalóként! Így a munkában lévő jogállását az „alkalmi munkavállalói” vagy más jogviszonnyal lehet igazolni.
  • Vándorlás esetén elegendő a vándorlási igazolás
  • Közterületen vagy piacon árulok mézet, hogyan igazolom hogy „dolgozni” megyek?  Őstermelői igazolvány + kistermelői nyilvántartási igazolás (amiknek amúgy is ott kell az árusítás helyén lenni).
  • Méheket megyek vásárolni. Kérjünk írásbeli árajánlatot, vagy szerződés tervezetet. Hazafelé már rendelkezem adás-vételi szerződéssel és méhegészségügyi bizonyítvánnyal (vándorlási engedéllyel).
  • Méhegészségügyi felelősök munkájuk során tartsák magunknál a legutolsó, kormányhivatal által aláírt megbízási szerződésüket.
  • Nem vándorolok, csak a méheket gondozom az állandó telephelyen: tartsuk magunknál az ENAR visszaigazolást a telephely nyilvántartásba vételéről, önkormányzati bejelentő másolatát, őstermelői igazolványt… (bármelyiket)

Kérjük a méhésztársakat továbbá, hogy ebben a kritikus időszakban fokozottan figyeljenek egymásra is, betegség esetén kérjenek segítséget méhésztársaiktól, méhegészségügyi felelősüktől állományuk ellátása érdekében, hiszen minden méhész érdeke, hogy körülötte egészséges méhcsaládok legyenek!