Tájékoztató a soron következő Küldöttgyűlésről

Tájékoztatjuk a Méhésztársakat, hogy a 2022. április 02-án, 10.00 órától megtartandó Küldöttgyűlésünk (Helyszín: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont, 9-es terem) meghívója, valamint az egyes napirendi pontok felkészítő anyagai jelen bejegyzésünkben elérhetőek.

A Küldöttgyűlés meghívóját postai úton is kiküldtük a tagszervezetek elnökeinek, valamint küldötteinek. Egyesületünk 2021. évi beszámolóját, valamint az 1 fő elnökségi tag megválasztásával kapcsolatos tájékoztatást, illetve az OMME Magyarország Kft. 2021. évi mérlegét elektronikus úton juttattuk el az elnökök és a küldöttek részére.

Kérjük, hogy amennyiben az e-mail-ben megküldött dokumentumokkal kapcsolatban technikai hiba, illetve a Küldöttgyűléssel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, bizalommal keressék Központi Irodánkat!

Kérjük továbbá tagszervezeteink vezetőségeit, hogy a küldöttek meghatalmazási nyilatkozatait – azaz ha a küldött helyett más meghatalmazott személy venne részt a Küldöttgyűlésen – előzetesen szíveskedjenek megküldeni Központi Irodánknak, valamint egy eredeti példányt hozzanak el Küldöttgyűlésünkre.

Letölthető dokumentumok:

Küldöttgyűlési meghívó

OMME 2021. évi beszámoló + Melléklet

4. napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatás