Támogatás állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012

Felhívjuk a tisztelt méhésztársak figyelmét, hogy megjelent a 61/2012. (VI.29.) VM rendelet az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
Vissza nem térítendő támogatás igényelhető, 5 célterületre:
– az állattartó telepen képződő trágya kezelését, tárolását, felhasználását szolgáló épített és beépített technológiai és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (1. célterület);
– az állati férőhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minőségének javítását szolgáló épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (2. célterület);
– jó minőségű takarmány előállítását, felhasználását, valamint a takarmányminőség megőrzését biztosító épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (3. célterület);
– az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minõségét javító épített és beépített technológia beruházások megvalósítására (4. célterület);
– a telepi állat-egészségügyi helyzetet, és a nyomon követhetőséget javító, az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelőző épített és beépített technológia beruházások megvalósítására (5. célterület).

Az 1. célterületen belül támogatás igényelhető többek között:
- mézház építésére;
– a méhészet technológiájának kialakítása és fejlesztésére;
– telepi infrastruktúra-fejlesztési beruházásokra.

Figyelem, csak azokra a beruházásokra lehet támogatási kérelmet benyújtani, amely beruházásokra nem lehet igénybe venni a Magyar Méhészeti Nemzeti Programból támogatást.

Támogatási igényt nyújthat be a gazda ha,
– működő állattartó telepét a NÉBIH nyilvántartásba vette;
– mezőgazdasági üzemmérete 2011. teljes naptári évre számítva meghaladja a 4EUME-t;
– tagja valamely, a rendeletben meghatározott, szervezetnek (pl. Országos Magyar Méhészeti Egyesület)
– nem esik a rendeletben részletezett valamely kizáró ok hatálya alá.

A támogatás mértéke a beruházás építési normagyűjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy a rendelet által meghatározott árajánlat értékének
– legfeljebb 40%-a;
– KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén 50%-a;
– fiatal mezőgazdasági termelő esetében 50%-a;
– ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, akkor 60%-a.
Fontos változás a korábbi évekhez képest, hogy a támogatás mértékének számításában nem kell figyelembe venni az állategységben meghatározott állatlétszámot.

Bevezetésre került a kisértékű beruházás fogalma (az a beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelem jóváhagyott támogatási igénye maximum 25 millió Ft) és a mindenkori keretösszeg 10 százaléka kisértékű beruházások számára nyújtandó.
A támogatás összege kisértékű beruházás esetében összesen maximum 25 millió forint, egyéb esetben megvalósítási helyenként maximum 867 297 060 forint.

Elszámolható kiadások:
– építés;
– bővítés;
– felújítás;
– eszközbeszerzés;
– szolgáltatások.

Az ügyfél köteles:
– a szintentartási kötelezettségnek eleget tenni;
– ha tejtermelési célú szarvasmarhatartással és tehéntej-termeléssel foglalkozik – az üzemeltetési kötelezettség megszűnéséig megfelelni a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló miniszteri rendeletben foglalt előírásoknak;
– a szarvasmarha, sertés tartása esetén az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet, a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet, a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban együtt: ENAR) előírásainak megfelelni;
– az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja szerinti állomány-nyilvántartást és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. számú mellékletének GN 14, GN 15 számú nyomtatványa szerinti legeltetési és állatállomány-változási nyilvántartást vezetni;
– az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló program keretében szervezett kötelező képzésen részt venni.
– a támogatott műveletet legkésőbb 2015. január 31. napjáig megvalósítani.

A támogatási kérelmeket 2012. augusztus 1.-31. között lehet beadni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

Felhívjuk az igénylők figyelmét, hogy hiánypótlásnak nincs helye, ezért fokozott figyelemmel járjanak el.

A támogatás igénybevételének részletes feltételei elolvashatóak a Magyar Közlöny 82. számában.