Tengelysúly-mérés

Röviden ismertetjük a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelettel (a továbbiakban: NFM rendelet) összefüggésben, amit a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszerről (a továbbiakban:TSM) tudni kell.

A TSM egy olyan intelligens úthálózati rendszer, amely megállítás nélkül, menet közben képes mérni a közúti járművek összsúlyát és tengelyterhelését, valamint képes az üzembentartót azonosítva automatikusan bírságolni az esetleges tengelysúly és össztömeg túllépéseket.

A TSM rendszer által mért adatok egy központi adatbázisban futnak össze más releváns hatósági adatokkal. Az informatikai háttérhálózat lehetővé teszi, hogy az adott jármű azonosítása mellett a fuvarfeladat minden vonatkozása (pld. az útdíj megfizetése, az esetleges EKAER regisztráció, a jármű és az üzembentartó igazgatásrendészeti és közlekedési hatósági adatai, stb.) egy időben, automatikusan ellenőrizhetővé váljanak.

A rendszer kétféle módon vizsgálhatja a közúti járművek súlyadatait. Ha a mérőponton való áthaladáskor az automatikus mérés megállapítja, hogy a jármű túlterhelt, helyszíni ellenőrzéssel, vagy objektív felelősség alapján is kiszabható a bírság. A szabályozás szerint alapesetben objektív ágon történik a szankcionálás, az automatikus mérést, és az üzembentartói azonosítást követően a hatóság legfeljebb 150 napon belül szabja ki a büntetést a nyilvántartásokban szereplő üzembentartó részére, amennyiben a jogsértés tényét megállapítja. Az ellenőrzés az automata rendszer jelzése alapján azonban a hagyományos kitereléses módon is megtörténhet, ez esetben a hatóság a helyszín közelébe telepített mérőállomásra tereli ki a bemért járművet, és helyszíni méréssel kontrollálja az adatokat. Az esetleges jogsértés esetén a túlsúlydíj, a bírság és az eljárási díj a helyszínen kerül megállapításra és kiszabásra, a jármű pedig abban az esetben folytathatja útját, ha a jogsértés alapjául szolgáló állapot – a szállított áru megbontásával, átrakással – megszüntetésre kerül.

Az NFM rendelet 2. § szerint túlsúlyos járműnek minősül az a jármű vagy járműszerelvény, amely az a) pontban meghatározott össztömeg vonatkozásában, a b) pontban meghatározott tengelyterhelés vonatkozásában, valamint a c) pontban meghatározott tengelycsoport-terhelés vonatkozásában a felsorolt alpontokban foglalt súlyhatárokat meghaladja.

Az NFM rendeletben foglaltak be nem tartása esetén kiszabott közigazgatási bírságok alapja ebben a tekintetben a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. §-a, az objektív bírságé pedig a 21.§.

Az NFM rendelet a méhcsaládok szállítását sem tartalmazza kivételként, elsősorban baleset-megelőzési célból!

 

A rendelet teljes szövege ITT tölthető le, olvasható el.

Egyesületünk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Jármű Módszertani Főosztályától állásfoglalást kért az ügyben, hogy a túlterhelt (ha a gépjármű túllépi a forgalmi engedélyben szereplő megengedett össztömegét) méhészeti gépjárművek esetében hogyan kell alkalmazni és értelmezni a hivatkozott NFM rendeletet. Amint választ kapunk, értesítjük méhésztársainkat.