Vándoroltatás szabályai

TISZTELT VÁNDORMÉHÉSZ!

Elkezdődött a méhvándoroltatási szezon, ezért szeretném felhívni a figyelmét néhány – a méhvándoroltatással kapcsolatos – alapvető állategészségügyi és biztonsági szabályra. (A méhészettel, a méhvándoroltatással a 70/2003. FVM rendelet, a 15/1969. MÉM rendelet és a 16/2001. FVM rendelet foglalkozik.)

Méheket vándoroltatni kizárólag érvényes állatorvosi bizonyítvánnyal lehet. Az állatorvosi bizonyítványt kizárólag hatósági vagy jogosult állatorvos állíthatja ki, a bizonyítvány pedig a kiállítástól számított 7 napig érvényes, illetve folyamatos vándorlás esetén a vándorlás teljes idejére.

A vándortanyát 30×40 cm-es táblával kell megjelölni. A táblán jól láthatóan fel kell tüntetni a méhész nevét, lakcímét, telefonszámát (mely lehetőleg közvetlen elérhetőség legyen!), illetve a kihelyezett méhcsaládok számát. Valamint vándorláskor feltűnő helyen és módon jelezni kell a méhek jelenlétét.

Út közelében csak az út melletti vízelvezető árok külső szélétől számított 10 méter távolságon kívül szabad méhészetet elhelyezni, úgy, hogy a röpnyílások az úttal ellentétes oldalra nyíljanak, illetve az úton a méhészettől jobbra és balra 50-50 méterre elhelyezett „Vigyázat méhek!” feliratú tábla figyelmeztessen.

A méhészet letelepítését követő 72 órán belül köteles a méhész bejelentkezni az illetékes jegyzőnél a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 3. sz. mellékletében található „Bejelentő lap”-on, aki a „Bejelentő lap”-hoz tartozó „Igazoló szelvény” kitöltésével veszi tudomásul a bejelentést.

A vándortanya elhagyását megelőző 72 órán belül kell a „Kijelentő Lap” kitöltésével bejelenteni a továbbvándorlást.

Általános szabály, hogy községi zárlat alatt álló területre nem szabad vándorolni, illetve ha ez mégis megtörténik, a méhészet a zárlat ideje alatt nem vándorolhat tovább, így – bár a jogszabály ezt kötelezően nem írja elő – célszerű a vándorlás előtt informálódni a vándorlási cél szerint illetékes jegyzőnél, vagy az Állategészségügyi Igazgatóságon. Az államilag ellenőrzött méhanyanevelő telepek 5 km-es körzetében csak a telepvezető engedélyével lehet vándorolni (15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet)

A vándortanyán tartott méhészetre is érvényes az a szabály, hogy a méhcsaládokat legalább 3 hetente át kell vizsgálni és bejelentési betegség tünetei esetén azt be kell jelenteni a hatósági állatorvosnak vagy a méhegészségügyi felelősnek.

A 70/2003. FVM rendelet a kerületi főállatorvos számára előírja, hogy az illetékességi területén vándorló méhészeteket szúrópróbaszerűen ellenőrizze, illetve a méhészek számára kötelező ezen ellenőrzéseket, illetve az ezt követő esetleges intézkedéseket tűrni, illetve mindenben segíteni.

Kérem, hogy az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársainak ellenőrzéseit segítsék, illetve a fenti szabályok betartatásával járuljanak hozzá a méhbetegségek elleni hatékonyabb védekezéshez. Kérem, hogy esetleges méhegészségügyi kérdéseivel bátran forduljon az illetékes Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság munkatársaihoz.

Üdvözlettel:
Dr. Lövey László
igazgató főállatorvos SK