Méhészeti járművekre igénybe vehető támogatás

2024-ben is meghirdetésre került „a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás”. A korábbi évben 882 méhész 1120 jármű után vette igénybe, teljes forrásigénye meghaladta a 100 millió forintot. A 4/2014. (I.27.) VM rendelet értelmében lehetősége van a kérelmezőének vissza nem terítendő támogatás igénybevételre kettő darab méhészeti eszközhordó jármű, illetve vándor méhesház üzemben tartásához kapcsolódó költségekre. Az alábbi költségek igényelhetők vissza:

 • gépjármű-felelőségbiztosítását (tárgyévben, azaz 2023-ban megfizetett)
 • gépjárműadóját (tárgyévre megfizetett)
 • OBU fedélzeti rendszer nettó árát (5 évente).

A támogatást az nyújthatja be, aki legalább 80 méhcsaláddal rendelkezik (2023. november 15-ig bejegyezték a TIR-ENAR-ba), és az érintett járművet 2023. március 1 és október 31. között bármely időpontban forgalomban tartotta. Méhészeti eszközhordó járműnek nevezzük a legalább 3,5 tonna össztömegű közúti járművet, legalább O3 kategóriás pótkocsit vagy azokból álló járműszerelvényt, amelyet kizárólag kaptárak, méhek, méhészeti termékek és közvetlenül méhészeti tevékenységben használt eszközök szállítására alkalmaznak. Méhesháznak nevezzük az olyan különleges felépítményű közúti járművet, amelynek a felépítménye kizárólag méhek, valamint méhészeti felszerelések, berendezések elhelyezésére és szállítására szolgálnak, állandó a felépítményük, és kizárólag méhészeti tevékenységre alkalmasak.

A támogatási kérelmet 2021 óta már csak elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapus azonosítással a Magyar Államkincstár honlapján keresztül.

A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • 2023. évben befizetett kötelező gépjármű-biztosítás díját tartalmazó szerződés, illetve az összeget megállapító biztosítói értesítés másolata, és annak befizetését igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat.
 • 2023. évben befizetett gépjárműadót megállapító határozat vagy értesítő annak befizetéséről, és annak megfizetését igazoló bizonylat.
 • Forgalmi engedély (kérelmező tulajdonában vagy üzemeltetésében).
 • Az OMME által 2024-ben kiállított igazolás arról, hogy a kérelmező vándoroltatás céljából tartotta üzemben a járművet.

A Magyar Álamkincstárral történt egyeztetés során kiderült, hogy a beadott kérelmek több mint 60%-a hiánypótlásra szorul. A legyakoribb hiba, hogy a szükséges dokumentumokat, nem teljes terjedelmében csatolják. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a biztosítási díj részletező a NAV határozat vagy a forgalmi engedélynek valamely oldala nem kerül felcsatolásra. Amennyiben hiányos a kérelem a MÁK hiánypótlásra szólítja fel a méhészt. Ha ezt nem veszik át vagy rosszul teljesítik, akkor a rendelkezésre álló iratok alapján születik meg a döntés, ami általában teljes vagy részleges elutasítást jelent. Ezért kérjük a méhészeket, hogy amennyiben beadták a támogatási igényüket fokozottan figyeljék a www.tarhely.gov.hu oldalukat.

A szükséges OMME-igazolást a méhészeti szaktanácsadóktól lehet kérni, ehhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • rendszám,
 • MÁK ügyfélazonosító szám,
 • a vándoroltatás igazolására az alább felsorolt három dokumentum közül egy:
  • településre bejelentkező lap,
  • településről kijelentkező lap,
  • állatorvosi igazolás méhcsaládok egészségügyi vizsgálatáról.

A támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje: 2024. április 15.

Gyakori kérdések a támogatással kapcsolatban

Több járműre is igénybe vehetem a támogatást?

Maximuum két jármű igényelhető.

Csak tulajdonosként igényelhetem?

Nem csak tulajdonosként igényelhetünk. Az üzembentartó is jogosult.

2023-ra vonatkozó NAV gépjárműadót 2024-ben fizettem meg, mivel későn kézbesítette a NAV a határozatot. Igényelhetek támogatást?

A gépjármű adó akkor is elszámolható, ha nem 2023-ban fizettük meg. Ez az engedmény pontosan azért került bele a rendeletbe, mert sok esetben késve küldik ki a NAV határozatokat.

A járművet 1 hónapig használtam, majd kivontam a forgalomból. Igényelhetek támogatást?

Ha 2023. március 1. és október 31. között bármely időpontban forgalomban volt a jármű, akkor jogosultak vagyunk. Ebben az esetben az ideiglenes forgalmit kell csatolni.

2023-ban használtam a járművet, majd idén eladtam. Jogosult vagyok a támogatásra?

Igen, mivel 2023 a tárgyév. Így ha abban az időszakban megfeleltünk a feltételeknek, akkor jogosultak vagyunk.

A támogatást minden olyan kérelmező megkapja, aki megfelel a jogosultsági alapfeltételeknek?

A jogcímet a magyar állam finanszírozza. Erre az idei évben 126 millió forintot biztosítanak. A Kincstártól kapott adatok alapján egyre több a kérelmező, 8-900 méhész évente, ami folyamatosan növekszik. A 2021. év volt az első, amikor több volt az igény, mint a forrás. Ezért az OMME-nak kezdeményeznie kellett forrástöbblet bevonását, amit a minisztérium biztosított az ágazat részére.