Antidömping benyújtva!

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy Egyesületünk a tegnapi napon benyújtotta az Európai Bizottsághoz az antidömping panaszt a Kínából származó mézre!

Végül 11 tagország, 14 szervezete csatlakozott a beadványhoz. A 25 oldalas beadványnak 6 melléklete és a mellékleteknek 10 al-melléklete van. A legnagyobb méztermelő országok – Spanyolország kivételével – csatlakoztak, így mint panaszos vesz részt a kezdeményezésben Románia, Franciaország, Olaszország, Németország és Lengyelország.

Az antidömping eljárás kezdeményezésének vannak sarkalatos (döntő jelentőségő), bizonyítható adatokkal alátámasztandó feltételei, melyeket – véleményünk szerint – sikerült teljesítenünk. Ilyenek pl.: a dömpinget okozó ország beszerzési árszint alatti mézértékese vagy a panaszosok minimum előírt képviselete vagy az eljárás alá vont termék piaci térnyerése. E tények bizonyítása híján, ezek megléte nélkül esélyünk sem lett volna kezdeményezni az antidömping eljárást. Munkánk során a legnagyobb problémát egyes hivatalos adatok beszerzése, azok hiánya jelentette, hiszen –minden tagországra igaz- egy speciális mezőgazdasági ágazat lévén, kevés a mérhető, hivatalos adat, mely főleg az un. kárszámítás során okozott problémát a Bizottság által megadott számítási mechanizmus használatakor. Ezt, mivel aktív kapcsolatban voltunk az anyag elkészítésekor a Bizottság illetékes szakembereivel, már a benyújtás előtt is és maga az anyagban is jeleztük a brüsszeli illetékeseknek.

Köszönetünket fejezzük ki az Agrárminisztérium, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szakemberinek a szakmai segítségért! Köszönjük azon hazai szakembereknek, méz-termékpálya szereplőknek, akik adatokkal, információkkal segítették munkánkat! A tagországok közül kiemeljük Németország és Franciaország segítségét.

Az antidömping eljárásban egy nagy fejezet lezárult, most a Bizottság észrevételeit várjuk, melyre 45 nap áll a rendelkezésükre megtenni. Reménykedünk a Bizottság és a panaszosként résztvevő országok (hiszen szigorú határidővel kell válaszolnunk, ha a Bizottság kérdést tesz fel, hiánypótlást eszközöl) segítő, pozitív hozzáállásában.

Mi, magyar méhészek, OMME tag méhészek büszkék lehetünk arra, hogy elindítottunk egy kezdeményezést a tarthatatlan nemzetközi mézpiaci helyzet jobbá tétele érdekében.