Author Archive for Pungor Adrián

Alapszabályunk bejegyezve!

A 2018. november 18. napján megtartott Küldöttgyűlésen a küldöttek megszavazták az Alapszabály módosítását több ponton. Egyesületünkhöz a tegnapi napon érkezett meg a Fővárosi Törvényszék végzése, amely alapján a módosított Alapszabályunkat bejegyezték. A két legfontosabb változtatás: A jövőben nem hozható létre,…

Méhész felelősség biztosítás

Tisztelt Méhésztársak!  Tájékoztatjuk a tagságot, hogy a Méhész Felelősség Biztosítás 2019.02.01. nappal elindult. A biztosítás a méhészeti tevékenység közben harmadik félnek okozott, a méhész felé jogilag felróható személyi sérüléses és dologi károkat téríti meg. A biztosításra az a tag jogosult,…

A Destruktor is szennyezett!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága tájékoztatása szerint, amelyet nem rég juttatott el Egyesületünk részére, a Destruktor 3,2 % koncentrátum mézelő méheknek A.U.V. Varroa atka elleni készítmény eddig megvizsgált gyártási tétele is szennyezettnek bizonyult fipronillal. Ezért ennél a készítménynél…

Felelősségbiztosítás

Egyesületünk a Küldöttgyűlés 2018. november 18. napján megtartott ülésén hozott határozatnak megfelelően elfogadta a UNION Biztosító ajánlatát. A biztosítási jogviszony kezdetének időpontja várhatóan 2019. február 1. napja lesz. A pontos időpontról, az esetlegesen bekövetkező káresemények kezeléséről, bejelentéséről, formanyomtatványairól az OMME…

Megtévesztő megkeresések a civil szervezetek beszámolóival kapcsolatban

Több bejelentés érkezett az Országos Bírósági Hivatalba (OBH), miszerint civil szervezetek megtévesztő megkereséseket kaptak különböző gazdasági társaságoktól. E társaságok azt ajánlották, hogy ellenszolgáltatás fejében törvényességi és gazdasági szempontból átvizsgálják, javítják a civil szervezetek beszámolóit. Ezáltal megelőzhetik az esetleges retorziókat.  …