Egységben a magyar erdőkért és a méhészetért

A Méhek napja 30 éves évfordulójának napján, az Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács (EESZT) és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) együttműködési megállapodást írt alá Budapesten, az Erdészeti Információs Központ Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtárban.

A megállapodást Kárpáti Béla EESZT elnök és Bross Péter OMME elnök írták alá. A két szervezetet Farkas Pál EESZT ügyvezető és Lászka István OMME elnökségi tag képviselték.

 A két ágazat – az erdészeti szaporítóanyag-termelés és a méhészeti tevékenység – egyaránt különleges helyet foglal el a hazai agrárgazdaságban és számos ponton kapcsolódnak egymáshoz. A mézelő méh ősidők óta nélkülözhetetlen része az erdei ökoszisztémának. Beporzó tevékenységükkel az erdei-mezei lágyszárú, a mezőgazdasági haszon-növények és nem utolsósorban a fák és cserjék ivaros szaporodását, genetikai változatosságát tartják fenn! Befolyásolják a termés minőségét és mennyiségét, ezzel elősegítik a növények megújulóképességét, hozzájárulnak a biológiai sokféleség fennmaradásához, munkájuk gazdasági és ökológiai értéke felbecsülhetetlen! De a méhek számára is pótolhatatlan az erdő, a fás vegetáció, amely élőhelyként szolgál, valamint a nektár, a virágpor, az édesharmat, a propolisz gyűjtőhelyeként, forrásaként, s így értékes és egészséges erdei melléktermékeket, valamint sok ezer magyar méhésznek és gazdának biztosít megélhetést, illetve jövedelemkiegészítést.

Az erdészeti szaporítóanyag-termelők munkájukkal nemcsak Magyarország erdőterületeinek, fával borított területeinek a fenntartásához és növekedéséhez járulnak hozzá. A méhészeti ágazat számára értékes fásszárú hordásnövényeket biztosítanak és növénynemesítői tevékenységükkel támogatják a méhlegelőjavítási-fejlesztési célkitűzéseket. Felismerve a közös célokat és az olyan előttünk álló kihívásokat, mint például a klímaváltozás, mely egyaránt sújtja az erdészeti csemetetermelőket és a méhészeket, a két szakmai egyesület vezetősége arra az elhatározásra jutott, hogy szorosabbra fűzik a kapcsolatukat, melynek alapjait jelen együttműködési megállapodásban rögzítik.

Az Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület az alábbi pontokban foglalja össze együttműködési területeket, amelyek a közös munka során további tartalmi elemekkel bővülhetnek:

  1. Az EESZT és az OMME kiemelten fontosnak tartja Magyarország erdeinek megőrzését, a fával borított területek gyarapítását, az erdők stabilitásának és sokrétű szolgáltatóképességének fenntartását. Ezért az EESZT és az OMME támogat minden olyan kezdeményezést, mely az erdei/fás méhlegelők javítását és fejlesztését szolgálja, ideértve a klíma-rezisztens szaporítóanyagból létesített fásítások, agrár-erdészeti rendszerek és mezővédő erdősávok hazai agráriumban való térnyerésének elősegítését.
  2. A két szakmai egyesület a jövőben tovább kívánja erősíteni a nemzeti értékek hazai és nemzetközi elismertségét. Magyarország az akác-gazdálkodás és az akácméz-termelés tekintetében a világ élvonalába tartozik; mind a fehér akác, mind az akácméz Hungarikum. Az EESZT és az OMME fontosnak tartja a hazai akácgazdálkodás megőrzését, támogatását. Különös tekintettel a fehér akác méhészeti és kettős hasznosítású változataira. Mindkét fél elkötelezett a további kutatások és fajtakísérletek folytatása terén.
  3. Az EESZT és az OMME közötti együttműködés kiemelt célkitűzése, hogy a hazai méhésztársadalom olyan fa- és cserjefajok szaporítóanyagához juthasson hozzá, amelyek ültetésével, telepítésével csökkenthető a nyári-nyárvégi nektár- és virágporhiányos időszak, elősegítve ezzel a méhcsaládok biztonságos beteleltetését, vitalitásuk megőrzését. Ezért az OMME javaslatokat tesz olyan fa- és cserjefajok honosítására, Nemzeti Fajtajegyzékbe való felvételének előterjesztésére és az azt megelőző fajtakísérletek elindítására, amelyek kiváló fás méhlegelőként szolgálhatnak, ugyanakkor elterjedésük, illetve elterjesztésük természetvédelmi problémákat nem vetnek fel.
  4. A két szakmai egyesület vállalja, hogy közös szakmai programok, elméleti ismeretterjesztő előadások, konferenciák szervezésével, illetve lebonyolításával, szakmai-ágazatközi kiadványok készítésével és terepi bemutatók megvalósításával népszerűsíti az erdősítések, fásítások méhlegelő-javítási vonatkozásait és a beporzókra, azok védelmére gyakorolt kedvező hatásait. Az EESZT és az OMME közös szakmai kiadványt hoz létre Fásítási útmutató méhészeknek címmel, amellyel a méhészek és a gazdák számára az erdősítések, fásítások, illetve az agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának a tervezését segíti.

Hiszünk abban, hogy a fenti célkitűzések mindinkább elősegítik a magyar erdőgazdálkodás, az erdészeti szaporítóanyag-termelés és növénynemesítés, valamint a méhészeti ágazat eredményes, fenntartható működését, egyszersmind hozzájárul a jövő generációi számára a vidék megtartó képességének erősítéséhez, az utánunk következő szakemberek szemléletének formálásához és az évszázados múltra visszatekintő szakmai hagyományok méltó ápolásához.